Annons

Dick Harrison:Varför firar vi nationaldag den 6 juni?

Under strecket
Publicerad

Ett ofta återkommande svar på frågan är att Gustav Vasa skall ha valts till kung i Strängnäs den 6 juni år 1523. En annan förklaring är att det beror på händelser år 1809. Den 6 juni detta år erhöll, hävdar många, Sverige en ny regeringsform. Det gustavianska enväldet avskaffades och vi fick ett styrelseskick som grundade sig på Montesquieus idé om maktdelning mellan kung och folkvald församling. Det var förvisso inte demokrati, men det var början på utveckling mot demokrati.

Sanningen är dock att båda begivenheterna av allt att döma är sekundära i förhållande till utpekandet av den 6 juni som högtidsdag. Om någon enskild person skall hållas ansvarig är det varken Gustav Vasa eller 1809 års män utan Artur Hazelius, som redan hade börjat arrangera flaggfester på Skansen den 6 juni när någon räknade ut att dagen ifråga kunde firas till åminnelse av 1809 och 1523. För övrigt är just dessa två historiska händelser oväsentliga, sett till datumsammanhanget. På 1500-talet hade vi juliansk kalender, vilket innebär att Gustav Vasa i själva verket valdes till kung ett tiotal dagar senare. Det som hände den 6 juni 1809 var endast att hertig Karl (den blivande Karl XIII) skrev under den nya regeringsformen, vilket var en förutsättning för att han skulle kunna tillträda som kung. Regeringsformen trädde inte i kraft förrän de fyra ständerna i riksdagen hade godkänt den, och det dröjde ytterligare ett tjugotal dagar innan ett hårt pressat bondestånd gav med sig och accepterade nyordningen.

Annons
Annons
Annons