X
Annons
X

Varför denna dårskap?

Som ett utsatt barn kom Gud till världen. Han tvekade inte att bli en av oss. Han kom till ett smutsigt stall för att dela vår ensamhet och ångest. Julnåden är möjlig och till för alla. Men i vår kulturkrets har denna nåd reducerats till en sentimental stämning i juletid, skriver den katolske biskopen Anders Arborelius.

Vi firar jul därför att Gud har blivit människa. Alla vet det inte, och alla tror inte på det. "Gud har blivit människa för att människan ska bli gudomliggjord" - så sammanfattade kyrkofäderna julens nåd, ja, hela kristendomen.
Ingen annan religion vågar säga något så dåraktigt och föga förandligat om Gud. Gud vill dela människans villkor och blir henne lik i allt utom synd för att så befria henne från synd och låta henne få dela hans liv för evigt.
För de flesta som firar jul i Sverige är detta okänd terräng.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X