Varför bröt Hundraårskriget ut?

Bild från Bayeuxtapeten av Vilhelm av Normandie och hans halvbröder. Vilhelm sitter i mitten, Odo till vänster och Robert till höger.
Bild från Bayeuxtapeten av Vilhelm av Normandie och hans halvbröder. Vilhelm sitter i mitten, Odo till vänster och Robert till höger.
Under strecket
Publicerad
Annons

I europeisk krigshistoria står ”hundraårskriget” mellan England och Frankrike i en klass för sig. Det bröt ut 1337 och varade ända till 1453, låt vara med smärre avbrott. Vad berodde kriget på? Och varför höll konflikten på så länge?

Krigsorsakerna var flera. Ända sedan hertig Vilhelm av Normandie erövrade England år 1066 hade örikets elit varit franskspråkig. Kungarna av England innehade stora områden på kontinenten, i teorin såsom den franske kungens undersåtar men i praktiken som självständiga makthavare. På 1330-talet var förvisso de engelska besittningarna små jämfört med den kungliga franska domänen, men de utgjorde ett hot i egenskap av potentiella brohuvuden för invasioner. Förutom de ständiga tvisterna om Sydvästfrankrike, där de engelska positionerna var särskilt starka, bråkade de engelska och franska kungarna om Flandern, Frankrikes nordligaste grevskap, vars textilproduktion var beroende av engelsk ull. Ett tredje tvisteämne var Bretagne, som både England och Frankrike sökte vinna inflytande över. Dessutom ogillade de engelska kungarna att Skottland – som de förgäves sökte underkuva – hade ingått en allians med Frankrike.

Annons
Annons
Annons