Varför började kungarna prägla mynt?

Mynt med Olof Skötkonung.
Mynt med Olof Skötkonung.
Publicerad
Annons

Sverige hade en inhemsk myntprägling under några decennier i början av 1000-talet. Därefter upphörde präglingen, för att återkomma först långt senare. Uppenbarligen var landet inte moget för mynt – vi hade ju ingen penningekonomi. Så varför försökte vikingakungarna överhuvudtaget få svenskarna att använda pengar?

Den skandinaviska myntpräglingen i slutet av 900-talet och i början av 1000-talet var bara delvis föranledd av ekonomiska behov. Framför allt ville kungar som Harald Blåtand – den danske monark som gick i spetsen för experimenten – visa för omvärlden att det egna kungariket numera var inlemmat i kristenheten, att det var jämbördigt med de riken som existerade på kontinenten. Danmark var inte underordnat den tysk-romerske kejsarens välde utan var ett eget kungarike under Gud.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons