Annons

Varför blev det nej från Pappers?

Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg sade idag nej till medlarnas förslag om nytt avtal, medan arbetsgivarna i Skogsindustrierna tackade ja. Budet var ett avtal på 22 månader och löneökningar på 3,2 procent.

Under strecket
Publicerad

– Av många skäl. Budet skulle ge sänkta reallöner. Satsningen på de fabriker som har de lägsta lönerna som vi krävt fanns inte med. Vårt krav på att trygga återanställningsrätten för uppsagda vid inhyrning var inte heller tillgodosett.

Budet motsvarar övriga avtal som har slutits inom industrin. Måste ni inte acceptera samma nivå?

Annons
Annons
Annons