Annons
X
Annons
X

Varför är just era anställda så nöjda?

Vad är det som gör att det blir roligt att gå till jobbet? Hur skapar man en bra och utvecklande arbetsmiljö? Det är något som Microsoft har koll på – de blev nämligen ännu en gång korade till Sverige bästa arbetsplats. Just nu kan du chatta direkt med Microsofts HR-chef Anne-Marie Andric! Varför är Microsofts anställda så nöjda?

10:29 christian:
Hej, vad får ni generellt för respons på varför det är roligt att gå till jobbet hos er?
Anne-Marie Andric:
Hej Christian! Vi har spännande produkter, och våra medarbetare känner att de får vara delaktiga i att driva tekniken framåt. Roliga, drivna och kompetenta kollegor är också viktigt här. Möjligheten att kunna arbeta var det passar bäst för uppgiften och dagen är också uppskattat.

10:32 janne:
Om det nu är så bra hos er - varför ligger ni då inte bättre till i undersökningar där studenter svarar på vilka bolag de vill jobba på?
Anne-Marie Andric:
Det finns många sådana listor, och vi är med på vissa och inte på vissa andra. Vår upplevelse i de sammanhang där vi själva kommer i kontakt med studenter, på högskolor och universitet, är att det finns ett stort intresse för oss som bolag och det vi står för. Vi har heller inga problem att attrahera toppstudenter.

10:35 Anders:
Hur är förhållandet mot personalen ang styrning alternativt fria tyglar?
Anne-Marie Andric:
Hej Anders! Tydliga mål och förväntningar skapar en trygghet i att veta vilka arbetsuppgifter som ska utföras och hur resultatet ska se ut. Det handlar också om synen på människan - att vi visar tillit till medarbetaren. På Microsoft litar cheferna på att medarbetarna utför sina arbetsuppgifter, när och var bestämmer de själva. Det ökar möjligheten att få ihop vardagen och ger en stor frihet att påverka sin arbetssituation.

Annons
X

10:38 Joakim:
Hej! Jobbar ni mycket med feedback? Vad jag upplevt så är det en stor brist annars i företag. Med bra feedback skapas rätta förväntningar och mindre osäkerhet tycker jag.
Anne-Marie Andric:
Hej Joakim! Ja, vi jobbar strukturerat med feedback. Varje chef och medarbetare har minst en gång i månaden ett samtal där man stämmer av mål, välbefinnande och karriärutveckling. Jag håller med om att feedback är jätteviktigt - inte bara för att få nöjda medarbetare utan också för att driva företaget framåt.

10:42 christian:
Hej Anne-Marie,med din erfarenhet, vad är det man värderar högst som trivselfaktor hos er på Microsoft?
Anne-Marie Andric:
Hej Christian! Ett par framgångsfaktorer är möjligheten att påverka sin vardag, flexibelt arbete, roliga och kompetenta kollegor, transparens och kommunikation, bra ledarskap, karriärmöjligheter och en trevlig arbetsmiljö.

10:44 Hans Umlaut:
Hej Anne-Marie, Tror du att era lönenivåer gör era anställda gladare än resten av branschen?
Anne-Marie Andric:
Hej Hans! Vi ligger i linje med resten av IT-branschen. Det är självklart viktigt för oss att vi har löner och förmåner som är attraktiva.

10:46 Maria:
Hur upptäcker ni, och tar hand om, missnöje i organisationen?
Anne-Marie Andric:
Hej Maria! Det gör vi genom att regelbundet föra en dialog med medarbetarna, där vi uppmuntrar till öppen diskussion. Utöver det har vi en årlig medarbetarundersökning internt, som vi även kompletterar med Great Place to Work-undersökningen.

10:47 christian:
Hej, vad är ditt bästa tips för att motivera en anställd för jobbet i fråga?
Anne-Marie Andric:
Hej Christian! Mitt bästa tips är att ge anställda möjligheten att påverka sin karriär, och att visa tillit och öppenhet. Sedan är ju många väldigt motiverade för att vi har spännande produkter som de får vara med att utveckla och ta ut till marknaden. En annan drivkraft är att man upplever att man är med och påverkar samhället i stort, via till exempel utvecklingsprogram för lärare, mattecoacher på nätet, DigiGirlz, mm.

10:48 Ditt namn:
Kan ni ge även svenska apputvecklare cash?
Anne-Marie Andric:
Hej! Om du utvecklar appar för Microsoft-plattformen så kan du sälja dem via Microsoft Store och den vägen få ersättning. Det spelar ingen roll vart i världen du befinner dig :) Just nu kan du också få produkter om du utvecklar även gratisappar för Windows 8. Gå in på msdn.se för att läsa mer!

10:49 P:
Till vilken grad är företagskulturen på ett multinationellt bolag styrt ovanifrån? Exempelvis Google och ett par internet-bolag har ju väldigt ”styrda” kulturet (inget ont med det). Hur är det hos er?
Anne-Marie Andric:
I ett globalt företag måste det finnas gemensamma värderingar, men på Microsoft har vi ändå stora möjligheter att driva lokala initiativ.

10:50 Frans:
Hej, Hur många anställda TOTALT har Microsoft worldwide?? Mvh
Anne-Marie Andric:
Hej Frans! Vi är 92 000 glada medarbetare globalt.

10:51 Anders:
Hur ofta är det rimligt att man har utvecklingsamtal med sin personal?
Anne-Marie Andric:
Hej Anders! Hos oss har varje chef och medarbetare minst en gång i månaden ett samtal där man stämmer av mål, välbefinnande och karriärutveckling. Vi ser det som en framgångsfaktor.

10:52 Göran:
Du har kanske inte varit med om att sparka personal, eftersom ni valts till bästa arbetsplatsen. Men hur ska en HR-chef hantera en sådan jobbig situation?
Anne-Marie Andric:
Hej Göran! Om vi måste avveckla personal så gör vi även det med respekt för individen och på ett professionellt sätt.

10:57 Magnus:
Arbetar ni medvetet med personalens sammansättning? Finns det någon faktor som åldersspridning, könsfördelning, eller olika bakgrund som ni lägger särskilt stor vikt vid?
Anne-Marie Andric:
Hej Magnus, Ja det gör vi. Vi arbetar strukturerat med mångfaldsfrågor, där fokus är att få in fler duktiga kvinnor, i och med att IT-industrin generellt har en obalans i könsfördelning. Vi har 30% kvinnor vilket är betydligt högre än IT-branschen i stort.

10:58 Eva:
Hej, jag upplever många ledare inte alltid har utrymme i sin vardag att vara ett riktigt bra stöd för sina team. Hur arbetar ni med att utveckla era ledare?
Anne-Marie Andric:
Hej Eva! Som ett globalt företag har vi ett stort utbud av utbildningar. Våra chefer genomgår ett antal obligatoriska utbildningar. Vi har även mentorsskap. Som vi även nämnde tidigare har vi även tid avsatt till månatliga utvecklingssamtal för ett närvarande ledarskap.

10:59 christian:
Vad tror ni det är som attraherar en jobbsökande hos er förutom ert varumärke?
Anne-Marie Andric:
Hej Christian! Vi arbetar med något som vi kallar Det Nya Arbetslivet, vilket förenklat innebär att alla medarbetare har möjlighet att arbeta flexibelt, där det passar dem bäst för tillfället och uppgiften. Vi menar att arbete inte är en plats man går till utan något man gör. Det synsättet och vår inställning till arbete tror vi har en stor attraktionskraft i sig. Läs gärna mer på www.microsoft.se/dna

11:02 Hans Umlaut:
Vad är det viktigaste för att hålla personalen nöjd i ert dagliga arbete. Uppföljning? Utveckling? Företagskultur?
Anne-Marie Andric:
Hej Hans! Vi ser att alla de saker du nämner är viktiga för medarbetarnas välbefinnande och trivsel. Möjlighet att påverka och planera sitt arbete, friheten i att kunna utföra sitt arbete vart det passar en bäst, och tilliten till mig som person och medarbetare.

11:04 Eva:
Hej Ann-Marie, hur många medarbetare har ni per chef?
Anne-Marie Andric:
Hej Eva! Det varierar, men i snitt har varje chef ansvar för åtta medarbetare.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X