Annons
X
Annons
X

Varför är det bra att träna?

Fysisk aktivitet är ett bra sätt att få fart på nybildningen av celler i hjärnan. Det kan vara en förklaring till att motion kan vara en bra behandlingsmetod för lindrig och måttlig depression.

(uppdaterad)
Träning för själens skull
[object Object]
Forskningen har visat att löpning kan vara ett alternativ till antidepressiv medicin. Man vet att både ­motion och antidepressiva läkemedel ökar nybildningen av hjärnceller i hippocampus. Foto: MARK HUMPHREY/AP, GERARD DROLC, COLOURBOX. MARK HUMPHREY

Träning för själens skull | Del 4

Forskaren Astrid Bjørnebekk visade i sin doktorsavhandling vid Karolinska institutet (år 2007) att löpning kan vara ett alternativ till antidepressiv medicin. Att träning är antidepressivt visste man från tidigare forskning. Syftet med hennes studie var att ta reda på möjliga verkningsmekanismer, varför kroppen kan hjälpa själen att läka. Nu forskar Astrid Bjørnebekk vidare om hjärnan vid universitetet i Oslo.

1. Varför hjälper träning mot depression?

– En teori om depression är att den beror på problem med kommunikationen mellan nervceller. Forskarna kalla det för nätverkshypotesen. Studier har visat att deprimerade har mindre hippocampus, ett område i hjärnan som är viktigt för minne och inlärning. Mycket tyder på att stress under lång tid och påslag av stresshormoner leder till celldöd i hippocampus, vilket skulle kunna leda till att den minskar i storlek. Men det kan också vara så att människor som blir deprimerade från början har en mindre hippocampus än andra, påpekar Astrid Bjørnebekk.

Annons
X

Nyproduktionen av celler är reducerad hos deprimerade. När man är fysiskt aktiv så aktiverar man vissa signalsubstanser i hjärnan som kan stimulera tillväxten av nervceller. På några månader kan detta leda till strukturella förändringar och då är teorin att kommunikationen mellan nervceller gör att man blir frisk från depression. Forskningen har funnit att både motion och antidepressiva läkemedel ökar nybildningen av hjärnceller i hippocampus. Bland annat ökar BDNF (Brainderived neurotrophic factor) som är viktig för nervcellers överlevnad.

En teori om depression är att den beror på ­problem med kommunikationen mellan nervceller.

2. Hur går försöken till?

– Vi använder råttor från en stam som lätt utvecklar ett tillstånd som påminner om depression, för om jag äter antidepressiva fast jag inte är deprimerad så hjälper det inte mig, förklarar Astrid Bjørnebekk. En grupp fick ett hjul att springa i, en annan grupp fick antidepressiv medicin och en tredje fick både antidepressiv medicin och ett hjul att springa i.

Båda de första grupperna ökade nybildningen av celler i hippocampus. Den tredje gruppen, som alltså både fick medicin och möjlighet att springa, brydde sig inte om att löpa. De verkade dock stimulerade av att hjulet fanns att krypa under och använda på andra sätt.

Varför de inte alls var lika intresserade av att springa som råttorna i den första gruppen vet inte forskarna. En möjlig slutsats är att kombinationsbehandling är bra vid depression. Bara antidepressiv medicin hjälper möjligen nervtillväxten, men ytterligare någon stimulans lyfter resultatet ännu en nivå.

3. Ni har gjort försök på råttor. Fungerar hypotesen verkligen på människor också?

– Det kan man inte vara helt säker på, men det är inte så stor skillnad på människor och djur. Strukturellt sett är hjärnorna ganska lika.

4. Hur mycket måste man träna för att få effekt?

– Gör det i samråd med din läkare för att veta hur mycket just du ska träna, säger Astrid Bjørnebekk som inte arbetar med patienter och därför inte vill ge egna råd.

Så här står det i den norska Aktivitetshandboken (motsvarigheten till svenska Fyss):

Konditionsträning, medelintensiv till ansträngande, 2–3 gånger i veckan (jogging) i minst nio veckor. Eller dagliga promenader, lätta till medelsnabba i 30–45 minuter i minst nio veckor. Eller styrketräning med 8–10 övningar med en till två repetitioner i 30–60 minuter i minst nio veckor.

5. Kan man förebygga depression med motion?

– Ja, det tror jag, eftersom kommunikationen mellan nervceller ökar med träning. Motion aktiverar också belöningssystemet vilket kan förklara varför många upplever en kick av att träna.

Exakt vilken verkningsmekanism som ger den antidepressiva effekten har inte Astrid Bjørnebekk svar på.

Annons
Annons
X

Forskningen har visat att löpning kan vara ett alternativ till antidepressiv medicin. Man vet att både ­motion och antidepressiva läkemedel ökar nybildningen av hjärnceller i hippocampus.

Foto: MARK HUMPHREY/AP, GERARD DROLC, COLOURBOX. MARK HUMPHREY Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X