Annons
X
Annons
X

Vårdstrejk väntas slå hårt

Vårdförbundets varsel analyseras nu i samtliga berörda landsting. Men bryter strejken ut får den märkbara effekter, konstaterar Stefan Engqvist, chefläkare på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Strejkvarslet som Vårdförbundet lade i fredags är omfattande. På 43 sidor listas enhet efter enhet inom nio geografiska områden, med arbetsgivare i såväl landsting som kommuner.

Ännu så länge har arbetsgivarna ingen samlad bild av hur strejken kommer att slå.

– Vi har frågat berörda kommuner och landsting hur de bedömer det. Varslet är inte tydligt på alla punkter, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation. (det finns olika otydligheter)

Annons
X

Vid ett möte i morgon ska landstingen rapportera sina slutsatser. Därefter kommer SKL troligen att begära förtydliganden från Vårdförbundet om olika punkter i varslet.

I Stockholms läns landsting gäller strejkvarslet bland annat fyra akutmottagningar: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Danderyd, S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset. Strejkerna ska vara ett dygn och ska inte genomföras samtidigt på alla akutmottagningar. Men vilka dagar det gäller framgår inte av varslet.

På Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge omfattas totalt 18 olika arbetsplatser av varslet, däribland flera röntgenkliniker och medicinska laboratorier.

– Det är sådant som skär rakt igenom all verksamhet. Det får en oerhörd utväxling, säger chefläkare Stefan Engqvist på väg till första mötet med sjukhusets konfliktkommitté.

Ännu kan han inte överblicka den fulla effekten av varslet, som också innehåller olika undantag. Det är beskedet också från Maria Englund, personaldirektör på Stockholms läns landsting

– I nästa vecka räknar vi med att kunna komma med mer information, säger hon.

Varslet berör hela landet från Västerbotten i norr till Region Skåne i Söder. I Östergötland kommer akutmottagningarna i Norrköping och Linköping att tvingas stänga växelvis och i Göteborg berörs tio arbetsplatser på Sahlgrenska och sex vårdcentraler.

Samhällsfarliga konfliktåtgärder, som innebär ”fara för människors liv eller risk för bestående ohälsa”, är inte tillåtna. Igår möttes tjänstemän från Vårdförbundet och SKL för att diskutera tillsättande av den nämnd som ska bedöma sådana frågor.

– Vi har bara tagit upp frågan ännu och inte kommit till några namn, säger förhandlingschef Staffan Löwenborg på SKL.

I själva kärnfrågan, ett nytt avtal för 90 000 sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker, händer ingenting just nu. Varslet ska träda i kraft först måndag den 21 april. Medlarna Christina Rogestam och Anders Lindström har också möjlighet att begära att varslet skjuts upp.

Vårdförbundet mobiliserar i hela landet inför den kommande striden. Idag samlas förbundsstyrelsen och därefter ska förbundsrådet diskutera situationen. Då kan också frågan om nya varsel tas upp.

På torsdag träffas SKL:s förhandlingsdelegation. Först därefter kan det komma några signaler om nya förhandlingstrevare.

Annons
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X