Annons
X
Annons
X

Vårdpersonal tveksam till vaccin

Bland vårdpersonal finns invändningar mot att vaccinera sig mot den nya influensan, visar SvD:s rundringning. Det är bland annat risken för biverkningar som oroar. Men hittills är biverkningsrapporterna som Läkemedelsverket fått in enligt förväntan.

Foto: SCANPIX ARKIV

På Universitetssjukhuset MAS i Malmö är man besviken på att antalet anställda som vill vaccinera sig inte är högre. Av sjukhusets cirka 5 000 anställda som arbetar med patienter är det hittills 60 procent som vaccinerat sig.

– Vi hade hoppats på fler. Vi har märkt att en del är skeptiska, säger Sven Haidl, infektionsläkare till SvD.se.

Bland invändningarna märks att influensan inte verkar så farlig samt rädsla för att biverkningar.

Annons
X

Även på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har man märkt tveksamheter bland en del av personalen.

– Många har frågor och undrar om det verkligen är nödvändigt att vaccinera sig, säger chefläkare Mats Tullberg till SvD.se.

Sjukhusets policy är att personalen ska vaccineras för att skydda både sig själva och patienterna, men beslutet är upp till var och en.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Jag tycker att vi har fått en olycklig debatt där argumenten emot och biverkningar fått stort utrymme. I själva verket är biverkningarna mycket lindrigare än influensan, säger chefläkare Mats Tullberg till SvD.se.

  Han oroar sig för hur de anställda ska få vaccinet om de inte tar det under de två veckor som man genomför vaccineringen.

  – Det finns ju risk att folk vill vaccinera sig senare i höst när influensan slår till ordentligt. Då är det inte lika enkelt, säger han till SvD.se.

  På Södersjukhuset i Stockholm har man ännu inte fått vaccin men planerar att påbörja vaccineringen av personalen i nästa vecka. På Karolinska universitetssjukhus börjar man att vaccinera personalen idag.

  – Att döma av de frågor vi fått hittills och de doser vaccin vi beställt är det en stor del av personalen som kommer att vaccinera sig, säger Ann-Britt Bolin, chefläkare till SvD.se.

  Annika Linde, statsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet har förståelse för invändningarna mot vaccinet, men menar att riskerna en influensa kan innebära är farligare än de biverkningar som hittills rapporterats.

  – Vaccinet är i princip kroppsnaturligt. Kvicksilvret var nödvändigt men det handlar om mycket små mängder, säger Annika Linde som tycker att en del av skriverierna kring biverkningar är olycklig.

  – Det är många som har uttalat sig utan sakkunskap. Det är naturligtvis bra att den här sortens saker debatteras men en del av rapporteringen är ganska förödande för möjligheten att vaccinera befolkningen, säger Annika Linde till SvD.se.

  På Läkemedelsverket som har i uppdrag att sammanställa biverkningarna av vaccinet har man hittills fått in fler än 350 rapporter om biverkningar – majoriteten är milda influensasymtom som muskelvärk, huvudvärk och trötthet.

  – Tidigare studier visade att biverkningar som de här är vanligare i det nya vaccinet, så det var inte oväntat, säger Gunilla Sjölin-Forsberg, enhetschef på Läkemedelsverkets biverkningsenhet till SvD.se.

  Bland rapporterna som lämnats in av både privatpersoner och sjukvården finns 5 dödsfall. Ingen av dessa har dock kunnat kopplas till vaccinet.

  – Samtliga har varit multisjuka med kroniska sjukdomar.

  Läkemedelsverket har även fått in rapporter om allergiska reaktioner på vaccinet.

  Majoriteten av de inrapporterade fallen där biverkningar uppstått tillhör riskgrupperna.

  – Riskgrupperna har ju prioriterats så det är inte så konstigt att de fall vi får in nu är de med sjukdomshistoria, säger Gunilla Sjölin-Forsberg.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: SCANPIX ARKIV Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X