Annons

”Vårdpersonal har rätt till samvetsfrihet”

Europarådets parlament slår nu fast rätten att slippa tvingas utföra ingrepp som går emot den egna övertygelsen. När ska vi i Sverige formulera en samvetsfrihet värd namnet? skriver de tre läkarna Christina Doctare, Bengt Malmgren och Tomas Seidal.

Under strecket
Publicerad

Europarådets parlament behandlade den 7/10 en motion, skriven av riksdagsledamoten Carina Hägg (S), som handlade om åberopade samvetsskäl och tillgång till lagstadgad vård och behandling inom Hälso- och sjukvård. Hägg hade i sin motion krävt att samvetsgrundad vägran att utföra vård, som är i enlighet med ett lands lagar, starkt skulle begränsas. I förslaget, som utifrån motionen lades fram för Europarådet, fanns även krav på att ett register skulle inrättas dit vårdpersonal med samvetsbetänkligheter skulle rapporteras.

Motionen syftade uttryckligen på kvinnors rätt till reproduktiv hälsa och i synnerhet på rätten att få abort utförd. Eftersom samvetsfrågan också är aktuell i en rad andra sammanhang, såsom vård av papperslösa, deltagande i eutanasi eller eutanasi-liknande handlingar, icke-medicinskt motiverade ingrepp som omskärelse etcetera, har frågan också en stor principiell innebörd.

Annons
Annons
Annons