Annons

”Vårdnadstvisterna gör barnen till förlorare”

Gör det obligatoriskt för föräldrar att gå i samarbetssamtal vid skilsmässa, skriver artikelförfattaren.
Gör det obligatoriskt för föräldrar att gå i samarbetssamtal vid skilsmässa, skriver artikelförfattaren. Foto: Helena Larsson/TT

Tusentals barn tvingas uppleva uppslitande vårdnadstvister. Att Barnkonventionen blir lag kommer dessvärre inte att förändra situationen. Andra åtgärder krävs, skriver familjejuristen Linda Ljunggren Syding.

Under strecket
Publicerad

Vid årsskiftet blir Barnkonventionen lag. En lag med stort symbolvärde men som tyvärr inte skapar någon verklig förändring för alla de tusentals barn vars liv och välmående skadas i vårdnadstvister. Redan 2006 ändrades föräldrabalkens regler i syfte att minska antalet vårdnadstvister. Tretton år senare har tvisterna istället fördubblats och i vissa kommuner har de till och med fyrdubblats. Ett stort misslyckande och svek mot barnen.

Vårdnadstvister är rättsosäkra familjetragedier som kostar samhället mycket pengar. Det högsta priset betalar barnen som av sina djupt olyckliga föräldrar tvingas in i cirkusen kring jurister, socialtjänst, barnpsykiatrer och polishämtningar. Barn som genomlidit vårdnadstvister får svårare att klara skolan, drabbas oftare av depressioner, relationsproblem, tillitsproblem och psykisk ohälsa.

Annons
Annons
Annons