Annons
X
Annons
X

Vårdnadsbidraget skapar en kvinnofälla

REPLIK | FAMILJEPOLITIKEN

Som ordförande för Folkpartiets jämställdhetspolitiska arbetsgrupp välkomnar jag Göran Hägglunds ambitioner för ett omtag i Kristdemokraternas familjepolitik.

Familjepolitiken är en av de viktigaste delarna i de strävanden vi har på jämställdhetsområdet. Särbeskattning, föräldraförsäkring och inte minst en utbyggd förskola är familjepolitiska reformer som ligger till grund för kvinnors självständighet och inträde till arbetsmarknaden.

Men mer måste göras för att uppmuntra och tillåta föräldrar att kombinera familj- och yrkesliv. Kvinnor tar fortfarande det stora ansvaret för barn och hem, arbetar deltid, tjänar mindre och får ut lägre pensioner.

Annons
X

Idag går det att urskilja två skiljelinjer i den svenska debatten när det gäller familjepolitiken i allmänhet och föräldraförsäkringen i synnerhet. Den ena gruppen vill i jämställdhetens namn omyndigförklara alla familjer. Som i retorik ger sken av att all ojämställdhet börjar och slutar med de första åren i barnens liv. Bara staten kvoterar föräldraledigheten så har vi löst ojämställdheten.

Den andra gruppen, där KD kan räknas in, har i sin tur en övertro på valfriheten. I valfrihetens namn är man beredd att bygga upp system som i förlängningen innebär mindre ekonomisk självständighet och sämre pensioner för kvinnor. Detta vill man dock inte låtsas om. Framtidens fattigpensionärer får framtidens politiker hantera verkar vara budskapet.

Den svenska föräldraförsäkringen är idag totalt 16 månader lång och kan tas ut under barnens första åtta år. Den är lång och generös. Den skapar utrymme både för den som vill vara hemma intensivt första året med barnet och för den som vill förlänga den. Att skapa ytterligare överlappande system med till exempel vårdnadsbidrag är inte bara onödigt utan också en fälla för de kvinnor som väljer detta.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Därför väljer Folkpartiet en tredje väg. Vi värnar såväl jämställdhet som valfrihet. Vi tror på människans förmåga att göra rationella och upplysta val, men vi inser samtidigt att få tänker på livets hela kedja – från vaggan till graven. Därför behövs en familjepolitik som ödmjukt tar hänsyn till alla dessa aspekter.

  Folkpartiets partistyrelse lägger därför fram en bred reformagenda för föräldraförsäkringen med förslag på att förkorta föräldraförsäkringen om barnet kommer till Sverige efter tre års ålder, avskaffa vårdnadsbidraget, att på sikt och när ekonomiskt utrymme finns både höja taket och grundnivån i försäkringen. Vi vill vidare att jämställdhetsbonusen skall fördubblas för alla, samt kunna betalas ut i förväg till de familjer som förbinder sig till ett jämställt uttag.

  Med dessa förslag värnar vi föräldrarnas valfrihet men uppmuntrar samtidigt till jämnare fördelning av ansvaret för barn och skapar därmed bättre förutsättningar för ekonomisk utveckling också för kvinnor.

  NYAMKO SABUNI

  jämställdhetsminister och ordf för Folkpartiets jämställdhetspolitiska arbetsgrupp

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X