Vårdnadsbidraget befäster utanförskap

Såväl integration som barnens utveckling motarbetas om vi å ena sidan vill att nya svenskar ska integreras, men samtidigt betalar dem för att stanna hemma. Därför bör vårdnadsbidraget avskaffas, skriver FP-ministrarna Maria Arnholm och Erik Ullenhag.

Under strecket
Publicerad

Vid sidan av de positiva konsekvenser förskolan har för barnen, vet vi också att den spelar en viktig roll för föräldrar som saknar kontaktytor med det svenska samhället, skriver FP-ministrarna Maria Arnholm och Erik Ullenhag.

Foto: JESSICA GOW/TT OCH HENRIK MONTGOMERY/TT
Annons

I dag går nästan alla barn mellan ett och fem år i förskolan. Det är ett fantastiskt betyg. Förskolan fyller en viktig funktion för utvecklingen av barns lek och lärande. Inte minst den senaste Pisa-undersökningen visar att det går bättre i skolan för barn som också har gått i förskolan. 

Detta samband är särskilt tydligt för de barn som kommer från familjer som är socioekonomiskt utsatta, så vi kan med självförtroende säga att förskolan spelar en viktig roll när det kommer till att skapa jämna förutsättningar för barn med olika bakgrund. Förskolan gör skillnad.

Annons
Annons
Annons