Annons

Vårdnadsbidrag ökar segregationen

Vårdnadsbidraget och föräldrapenningen skapar en kvinno- och fattigdomsfälla för utrikes födda kvinnor utan arbete. Därför bör vårdnadsbidraget avskaffas och föräldrapenningen utredas. Det skriver regeringens egen expertgrupp ESO i en ny rapport.

Under strecket
Publicerad

Föräldraförsäkring och vårdnadsbidrag gör att många invandrarbarn går miste om den tidiga träning i svenska språket som förskolan ger, enligt skribenterna.

Foto: ERIK G SVENSSON/SCANPIX

Föräldraförsäkring och vårdnadsbidrag gör att många invandrarbarn går miste om den tidiga träning i svenska språket som förskolan ger, enligt skribenterna.

Foto: ERIK G SVENSSON/SCANPIX
Föräldraförsäkring och vårdnadsbidrag gör att många invandrarbarn går miste om den tidiga träning i svenska språket som förskolan ger, enligt skribenterna.
Föräldraförsäkring och vårdnadsbidrag gör att många invandrarbarn går miste om den tidiga träning i svenska språket som förskolan ger, enligt skribenterna. Foto: ERIK G SVENSSON/SCANPIX

Det finns en bred enighet om att invandrarnas integration på arbetsmarknaden är en viktig samhällsfråga. Men debatten om vilken integrationspolitik som ska föras präglas ofta mer av värderingar än av fakta om problem och möjligheter. I rapporten Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration som Expertgruppen för studier ioffentlig ekonomi publicerar idag har vi utgått från aktuell forskning och beprövad internationell erfarenhet.

Annons
Annons
Annons