Annons
X
Annons
X

”Vårdföretagare blundar för de etiska problemen”

Svaret från Vårdföretagarna styrker vår tes att den öppna specalistvården måste organiseras på ett annat sätt än nu. Det skriver tre professorer i en slutreplik.

Debatten om vårdval
Foto: Tomas Oneborg

SLUTREPLIK | SJUKVÅRDEN

Vi vill härmed tacka Håkan Tenelius och Karin Liljeblad från Vårdföretagarna för deras replik som ger oss möjlighet att utveckla diskussionen kring kunskapsöverföring och etiska principer i sjukvården. Vår ståndpunkt är att dessa principer måste utgöra grunden för hur offentligt finansierad vård organiseras.

Tenelius and Liljeblad hävdar att vårdval i sin nuvarande konstruktion i Stockholm är det enda sättet att skapa god tillgänglighet till specialistvård, men medger samtidigt att vårdvalen hittills, under dess mer än femåriga historia, inte har lyckats skapa en miljö för kunskapsutveckling (forskning) eller för utbildning av nya vårdspecialister. Detta styrker vår tes att den öppna specalistvården måste organiseras på ett annat sätt än nu, och vi föreslår bland annat en satsning på akademiska specialistcentra där vården är tillgänglig och där kunskapsutveckling och utbildning bedrivs i samarbete med universitetssjukhusen och KI. Vi har inte argumenterat för storskaligt återförande av öppen vård till akutsjukhusen vilket klart framgår av vår artikel.

Ett lika stort problem är att man inte vill se att det finns ett etiskt problem i den nuvarande vårdvalskonstruktionen: Konstruktionen med ett ”taklöst” system för vård, att ersättningen baseras på mängden läkarbesök och inte på resultat av vården, gör att frestelsen blir stor att skapa system med många läkarbesök för en viss medicinsk åtgärd snarare än att effektivisera vården.

Annons
X

Ett talande exempel från en av hudvårdvalsenheterna är hur man tog hand om två näraliggande födelsemärken: I stället för att ta bort dem båda (går fort), skicka på mikroskopisk undersökning, be distriktssköterska att ta bort stygnen och, efter patolog-utlåtande ge lugnande besked per telefon eller videolänk (om märkena var godartade), så blev det fyra besök hos vårdvalshudläkaren. Ett för att titta på födelsemärkena och fotografera med mobilen (extra ersättning för foto), ett för att ta bort första födelsemärket, ett för att ta bort stygnen och ta bort nästa födelsemärke, och ett fjärde besök för att ta bort de sista stygnen, följt av brev om resultatet.

Vi skulle inte vara lika stolta som Tenelius och Liljeblad över att besöken ökat, och att kostnaden per besök därmed minskat – och resurser dränerats från den hudvård som tar hand om patienter med svår psoriasis eller tumörer som remitteras från vårdvalsenhet till specialistklinik. Däremot gör detta system att vårdvalsenheten kan ersätta nya specialister med långt högre lön än vad som är möjligt i den offentliga vården, vilket också gör att läkare från andra delar av Sverige bedriver alltmer vård i Stockholm med ökande ojämlikhet i den svenska vården som följd.

Vi är inte motståndare till system där både offentliga och privata vårdgivare hittar sina roller. För väl utprovade sjukvårdsprocesser är ju en trimmad väloljad vårdapparat oslagbar. Men då bör denna specialistverksamhet också överföra sin kunskap till nya specialister och på så sätt bidra till delar av specialistutbildningen och även bidra till forskning.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Därför måste man, som bland andra Göran Stiernstedt nyligen framfört i sin genomgång av Stockholmssjukvården, begränsa vårdvalen i sin nuvarande utformning och i stället skapa öppenvård som främjar kunskapsutveckling, utbildning och utveckling av nya vårdformer. På detta sätt kan sjukvården både leverera bättre resultat, baserad på ny kunskap, och bättre tillgänglighet baserad på nya innovativa sätt att möta patienterna.

  Lars Klareskog

  senior professor i reumatologi

  Mats Holmström

  professor i öron näsa hals sjukvård

  Mona Ståhle

  senior professor i hudsjukdomar

  Annons
  Annons
  X
  Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X