”Vårdföretagare blundar för de etiska problemen”

Svaret från Vårdföretagarna styrker vår tes att den öppna specalistvården måste organiseras på ett annat sätt än nu. Det skriver tre professorer i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad
Tomas Oneborg
Foto: Tomas Oneborg
Annons

Vi vill härmed tacka Håkan Tenelius och Karin Liljeblad från Vårdföretagarna för deras replik som ger oss möjlighet att utveckla diskussionen kring kunskapsöverföring och etiska principer i sjukvården. Vår ståndpunkt är att dessa principer måste utgöra grunden för hur offentligt finansierad vård organiseras.

Tenelius and Liljeblad hävdar att vårdval i sin nuvarande konstruktion i Stockholm är det enda sättet att skapa god tillgänglighet till specialistvård, men medger samtidigt att vårdvalen hittills, under dess mer än femåriga historia, inte har lyckats skapa en miljö för kunskapsutveckling (forskning) eller för utbildning av nya vårdspecialister. Detta styrker vår tes att den öppna specalistvården måste organiseras på ett annat sätt än nu, och vi föreslår bland annat en satsning på akademiska specialistcentra där vården är tillgänglig och där kunskapsutveckling och utbildning bedrivs i samarbete med universitetssjukhusen och KI. Vi har inte argumenterat för storskaligt återförande av öppen vård till akutsjukhusen vilket klart framgår av vår artikel.

Annons
Annons
Annons