Vårdföretag ska inte kunna tysta personalen

Det finns ett problem privata välfärdsverksamheter – de saknar det grundlagsreglerade meddelarskydd som gör att offentligt anställda fritt kan meddela sig med medierna och avslöja missförhållanden. Det krävs en lagändring för att detta ska bli tvingande, något vi länge efterlyst, skriver Birgitta Rydberg och Anna Starbrink (FP).

Under strecket
Publicerad

Som beställare kan vi slänga ut vårdföretag som tystar sin personal, skriver artikelförfattarna som ändå efterlyser ändrad lagstiftning.

Foto: NINA VARUMO
Annons

Åter nås vi av nedslående rapporter om missförhållanden i välfärdsverksamheter. Det är alltid förfärligt när människor i beroendeställning drabbas av missgrepp, underlåtenhet och ren oaktsamhet. Ibland inträffar det i verksamheter som drivs i offentlig regi, ibland hos privata aktörer som har uppdrag från kommuner och landsting.

Alla missförhållanden i vård och omsorg är oacceptabla, oavsett driftsform. När de avslöjas måste de skyndsamt åtgärdas – vid grova överträdelser krävs omedelbart och tufft ingripande. Ansvariga kan bytas ut, personer kan omplaceras, verksamheter kan stängas eller avtal brytas.

Annons
Annons
Annons