X
Annons
X

Sanna Rayman: Värderingsarbeta inte i skarpt läge!

Helgens
Kaliber i P1 (17/11) bjöd på en nedslående inblick i hedersförtryckets Sverige. I ett reportage om Linnamottagningen i Stockholm visades tydligt att hedersförtrycket inte kan samtalas bort. I ett treårigt projekt som Kaliber kallar medlingsmetod (men som mottagningen själv beskriver som ”inte medling i traditionell bemärkelse”) har mottagningen – som drivs av ideella organisationen Kvinnors Nätverk – försökt bedriva ett slags förändringsarbete. Den 12/8 i år skriver mottagningen själv så här om projektet på sin hemsida:

"Projektets syfte var att undersöka föräldrarnas förmåga och vilja att ändra grundläggande värderingar när det gäller unga personers (framför allt flickors) rätt till sin kropp, sexualitet, självbestämmande etcetera. Vi ville undersöka om det genom samtal var möjligt att påverka föräldrarna att respektera de ungas fri- och rättigheter."

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X