Värderingar inget för polisen

I en rättsstat värd namnet handlar hatbrott om vad som gjorts, inte vem som gjort något. Minoriteter, homosexuella eller muslimer, får aldrig undantas från ansvar. Alla måste förstå att tolerans är att acceptera ifrågasättande, inte att slippa kritik, skriver professor Per Bauhn.

Under strecket
Publicerad
Den holländska filmaren Theo van Gogh hedras i Amsterdam efter att ha blivit brutalt mördad i november 2004.

Den holländska filmaren Theo van Gogh hedras i Amsterdam efter att ha blivit brutalt mördad i november 2004.

Annons

Begreppet och lagstiftningen kring hatbrott har blivit föremål för offentlig debatt. Lagstiftningen avser den möjlighet till straffskärpning som anges i Brottsbalken ”om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet” (29 kap, 2 §, p 7).

Annons
Annons
Annons