Annons

Värdeneutral uppfostran finns inte

Under strecket
Publicerad

Lena Hallengren är lekisminister och presenterade i fredags ett förslag till hur förskolan ska bli jämställd. Fem miljoner kronor avsätts för detta och en delegation ska bistå förskolorna i arbetet. Statens fostran börjar tidigt och idealen varierar. Just nu gäller jämställdhet och då ska statliga institutioner förmedla dessa värden. Så länge föräldrarnas och ministrarnas ideal sammanfaller är detta inget problem. Besvärligare blir det om ansvarig minister vill fostra de små till lydiga medborgare för att för egen del garantera kommande generationers gillande. De kommunala förskolorna sorterar under den politiska sektorn och ska därmed vara så värdeneutrala som möjligt. Dock torde det vara en omöjlighet att ta hand om de små utan att förmedla värderingar och kunskap. Det finns en konflikt mellan de båda uppgifterna att förvara barn i kommunal och värdeneutral anda och att leda dem in i vuxenvärlden. Tanken på att förmedla värderingar via statliga direktiv är märklig. Ministern skriver förslag som småningom resulterar i ett papper med förhållningsregler till förskolepersonalen.

Frågeställningen handlar egentligen om hur en värdeneutral stat samtidigt kan verka för ett ideellt samhälle. Hur kan politiker förmedla värden utan att lagstifta? Konsten ligger i att begränsa den egna politiska makten, lägga band på sin frälsariver och lita på att andra institutioner i samhället klarar detta. Trots lagstiftning om jämställdhet finns det uppenbara orättvisor kvinnor och män emellan. Varken villkor eller förutsättningar är desamma. Alldeles uppenbart krävs något annat än politik och i detta ligger en utmaning.

Annons
Annons
Annons