Annons
X
Annons
X

”Vården vid lungcancer måste bli mer likvärdig”

För oss som lever med den cancersjukdom som ­skördar flest dödsoffer i Sverige är det rätt självklart att vården ska ha ett medborgar- och patientperspektiv och att den ska vara jämlik. Nu är det dags att ta ett stort och avgörande kliv framåt, skriver ­Karin Liljelund och Tommy Björk, Lungcancerföreningen.

Den viktigaste faktorn för framgångsrik behandling har hittills varit att upptäcka sjukdomen tidigt. Därför är det beklagligt och märkligt att det fortfarande finns stora geografiska och socioekonomiska skillnader när det -gäller i vilket stadium vården ställer diagnosen, skriver Karin Liljelund och Tommy Björk.
Den viktigaste faktorn för framgångsrik behandling har hittills varit att upptäcka sjukdomen tidigt. Därför är det beklagligt och märkligt att det fortfarande finns stora geografiska och socioekonomiska skillnader när det -gäller i vilket stadium vården ställer diagnosen, skriver Karin Liljelund och Tommy Björk. Foto: Claudio Bresciani/TT

DEBATT | SJUKVÅRD

För alla oss som lever med lungcancer och de bortemot 4 000 som varje år får diagnosen är det en kamp mot tiden. Vi tycker att det är rimligt att politikerna och vården deltar i den kampen, genom att ställa tidigare diagnoser, korta vårdköerna och genom att snabbt introducera nya ­bättre behandlingar.

För några decennier sedan var diagnosen lungcancer en dödsdom. Nästan ingen levde fem år efter diagnosen. Det var som i filmerna. Man gick hem från doktorn, ordnade sina papper och inväntade det oundvikliga slutet.

Så är det inte längre. Vi har själva levt med diagnosen lungcancer i tre respektive tolv år och i dag lever många människor i Sverige länge med lungcancer. Tyvärr är det fortfarande många fler som lämnar oss. Ett år efter diagnosen lever bara fyra av tio och bara 19 procent av kvinnorna och 14 procent av männen lever längre än fem år. Det är fort­farande lungcancern som tar flest liv av alla cancersjukdomar, enligt den senaste statistiken från Social­styrelsen. Det som upprör oss är att det hade kunnat vara mycket bättre.

Annons
X

• Tidigare diagnos. Det finns flera skäl till att överlevnaden ökar. Den viktigaste faktorn för framgångsrik behandling har hittills varit att upptäcka sjukdomen tidigt. Därför är det beklagligt och märkligt att det fortfarande finns stora geografiska och socioekonomiska skillnader när det gäller i vilket stadium vården ställer diagnosen. I det kapitel ur 2017 års Cancerrapport som Cancerfonden nyligen publicerade ser vi hur stora dessa skillnader är. Krasst innebär det att risken att dö i lungcancer är betydligt större om du är lågutbildad i Värmland ­eller välutbildad i Västernorrland. Det är inte accepta­belt och det måste bli en rejäl uppryckning i alla led, från rikspolitiken ner till vårdcentralerna. De nationella vårdförlopp som infördes förra året måste följas av alla vård­instanser.

• Snabbare behandlingsstart. Nästa överlevnadsfaktor är hur snabbt lung­cancerpatienter får behand­ling. Vi vet att vänte­tiderna mellan remiss och behandlingsstart i genom­snitt är mer än dubbelt långa som de rekommenderade och att de varie­rar stort mellan olika landsting och enskilda kliniker. Här ser Cancerfonden inga direkta socialekonomiska skillnader. Däremot är de geografiska skillnaderna oacceptabelt stora, från i snitt runt 20 dagar i Dalarna till mer än 50 dagar i Västmanland.

Det är fort­farande lungcancern som tar flest liv av alla cancersjukdomar.

Sedan är det givetvis avgörande vilken behandling vi får när vi väl har tagit oss fram genom byråkrati och vårdköer. De senaste åren har det kommit nya behandlingsformer som antingen kan förlänga livet eller bromsa upp förloppet och ge extra år av liv och livskvalitet. Den viktiga principen, att alla, ­oavsett vem man är och var man bor, ska ha tillgång till den bästa behandlingen, får inte brytas!

• Bättre läkemedel. Kirurgerna har blivit bättre på att operera och onkologerna har fått större möjlighet till strålbehandling. Vi har också sett en fantastisk utveckling med nya effektivare läkemedel som har givit bättre resultat både inom immunterapi och med olika specifika hämmare av tumörceller. Utmaningen är att alla behandlingar inte är effektiva hos alla patienter. Det är därför alla patienter måste testas. Det är lika viktigt att rätt medicin når de patienter som behöver den som att patienter inte ska utsättas för verkningslösa behandlingar med biverkningar. Resurserna ska användas till verkningsfulla behandlingar. 

Nyligen gav regeringen i uppdrag till Myndig­heten för vård- och omsorgsanalys att ta fram ett underlag för att öka kunskapen kring hur cancer­läkemedel införs, används och följs upp. ”Utgångspunkten ska vara ett medborgar- och patientperspektiv samt att vården ska vara jämlik” heter det i direktiven. Vi avvaktar med spänning resultatet av den utredningen, som ska vara färdig i höst. 

För oss som lever med den cancersjukdom som skördar flest dödsoffer i Sverige är det rätt självklart att vården ska ha ett medborgar- och patientperspektiv och att den ska vara jämlik. Tyvärr är det uppenbart att den fortfarande inte är det, även om det sakta blir bättre. Nu är det dags att ta ett stort och avgörande kliv framåt:

• Alla patienter, oavsett vem man är eller var man bor, ska diagnosticeras och behandlas efter de standardiserade vårdförlopp som infördes förra året.

• Tiden från remiss till behandling måste kortas.

• Alla ska ha tillgång till den bästa tillgängliga behand­lingen Konservatism och/eller kortsiktiga ekonomiska överväganden får inte stå i vägen för införande av nya behandlingar eller introduktion av nya läkemedel.

Vi har inte tid att vänta.

Karin Liljelund

styrelseledamot i Lungcancerföreningen

Tommy Björk

ordförande i Lungcancerföreningen

Annons
Annons
X

Den viktigaste faktorn för framgångsrik behandling har hittills varit att upptäcka sjukdomen tidigt. Därför är det beklagligt och märkligt att det fortfarande finns stora geografiska och socioekonomiska skillnader när det -gäller i vilket stadium vården ställer diagnosen, skriver Karin Liljelund och Tommy Björk.

Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X