Annons

Vården sviker de misshandlade barnen

Bristfällig kunskap hos vårdpersonal i kombination med otydliga rutiner kan innebära att ett våldsutsatt barn skickas hem utan vidare åtgärder, i värsta fall med dödliga konsekvenser. En rad åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personal i vården får kunskap om hur de kan upptäcka barn som far illa. Det skriver barnombudsmannen Fredrik Malmberg tillsammans med en rad läkare och specialister.

Publicerad

Sverige har förbjudit barnaga och färre barn utsätts för våld i hemmet nu jämfört med för 30 år sedan. Det är viktiga framsteg, men mycket återstår. Våld mot barn är fortfarande ett av de allvarligaste hoten mot barns liv, hälsa och utveckling i Sverige.

Misshandlade barn kommer till hälso- och sjukvården med problem som är direkt eller indirekt relaterade till övergrepp. Det kan handla om buksmärtor, bristande längd- och viktutveckling, frakturer, kramper, blåmärken, sårskador, huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet. För att förstå de bakomliggande orsakerna till barnens besvär krävs kunskap om barnmisshandelns uttryck och konsekvenser.

Annons
Annons
Annons
Annons