”Vården bör granskas externt”

I dag räknar landstingen mer på antal operationer och kostnader än på kvalitet eller medicinska resultat. En oberoende ­extern granskning av vården är nödvändig, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad

Landstingen bör införa en fortlöpande extern revi­sion, skriver författarna.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Annons

Svensk vård har bristfällig metodik för professionellt medicinskt beslutsfattande, brist på tydliga riktlinjer och en tendens att följa ett eminensbaserat i stället för evidensbaserat arbetssätt.

Det ökar risken att man som patient får en felaktig vård. Vetenskapliga undersökningar visar att mellan en tredjedel och hälften av alla patien­ter inte får en vård som överensstämmer med nationella riktlinjer eller bästa vetenskapliga evidens, och att upp till en fjärdedel av vården kan betecknas som onödig. Samtidigt som många patien­ter inte får rätt vård i rätt tid.

Annons
Annons
Annons