Annons
Analys

Per Lindvall:Vårdbolagen glömde att göra rätt för sig

Vinstdrivande privata vårdföretag borde inte vara något problem, om de gör rätt för sig. Tyvärr är nog så inte alltid fallet.

Under strecket
Publicerad

Debatten och diskussionen om möjligheterna för företag i den skattefinansierade välfärds- och sjukvårdssektorn har hamnat lite snett. Möjligheten för en verksamhet att generera överskott, som företagen får behålla väsentliga delar av, borde vara en självklarhet.

Den möjligheten ger ju starka incitament för en organisation att effektivisera verksamheten, genomföra kostnadsbesparande förbättringar och ta till sig nya innovationer. Detta kan ställas mot den traditionellt rent budgetstyrda verksamheten där egeninitierade besparingar riskerar att leda till lägre anslag till nästa budgetår. Den senare incitamentstrukturen, för att prata managementkonsultspråk, är kostnadsdrivande.

Annons
Annons
Annons