Vardagsekonomi Fondhandel Tänk på detta när du väljer Nätbankerna suddar ut konkurrens

Under strecket
Publicerad
Annons

Föreningssparbanken: www.foreningssparbanken.se/cgi-bin/ fspbweb.cgi?frameset=1
Handelsbanken:
www.handelsbanken.se (klicka på privatkund)
Nordea: www.nordea.se/privat/tjanster/index.html
SEB: taz.vv.sebank.se/cgi-bin/pts3/pow/ privatekonomi/default.asp
Skandiabanken: www.skandiabanken.se
Ikanobanken: www.ikanobanken.se
Provinsbankerna: www.oeb.se/Privat
Länsförsäkringar Bank: www.lansforsakringar.se
Stadshypotek Bank:
www.stadshypotekbank.se/aktuellt.html

Föreningssparbanken:
www.foreningssparbanken.se/cgi-bin/ fspbweb.cgi?page=548 Handelsbanken: www.handelsbanken.se (klicka först på privatkund, sedan fonder)
Nordea: www.nordea.se/placera/index.html (klicka på fonder) SEB: swp2.vv.sebank.se/cgi-bin/pts3/ pow/fonder/default.asp
Skandiabanken:
www.skandiabanken.se/ (klicka på fondhandel)
Provinsbankerna: www.oeb.se/Privat (klicka på privat och fondsparande)
Länsförsäkringar Bank: www.lansforsakringar.se
Undersök internetbankerna genom att titta runt på de olika webplatserna och testa demon. Välj den
bank/de banker som erbjuder de tjänster som är viktiga för dig.

Annons
Annons
Annons