Annons
X
Annons
X

Vård och omsorg behöver etisk plattform

Patienten ska veta att alla vårdgivare ingår i ett system där kvalitet, utförarnas ekonomi och de anställdas villkor redovisas öppet. Därför vill jag skapa en bred flerpartsöverenskommelse kring en etisk plattform, skriver socialminister Göran Hägglund (KD).

Kortsiktiga ägare som maximerar vinst på bekostnad av kvalitet och sysslar med avancerad skatteplanering ligger inte i skattebetalarnas intresse, skriver Göran Hägglund.
Kortsiktiga ägare som maximerar vinst på bekostnad av kvalitet och sysslar med avancerad skatteplanering ligger inte i skattebetalarnas intresse, skriver Göran Hägglund. Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | VÄLFÄRDSFÖRETAGEN

Aldrig tidigare har vårdens och omsorgens kvalitet varit så öppen för insyn. Jag vill förbättra svensk hälso- och sjukvård och äldreomsorg ytterligare med en gemensam etisk plattform för de vård- och omsorgsgivare som får del av våra skattemedel.

Jag bjuder nu därför in till samtal för att skapa en bred flerpartsöverenskommelse kring en etisk plattform för vård- och omsorgsgivare som får del av offentliga medel. Där vill jag ha med regering, kommuner och landsting, de branschorganisationer som organiserar de privata vårdgivarna, samt fackliga organisationer. Ambitionen är att överenskommelsen ska finnas på plats under nästa år.

Jag har som socialminister genomfört flera reformer för att stärka patientens ställning. Med ökad öppenhet och mångfald har vi stärkt kvaliteten i svensk hälso- och sjukvård. Genom ett arbete kallat ”Öppna jämförelser” jämförs vården i alla landsting utifrån mer än hundra kvalitetsindikatorer. Detta driver på kvalitetsarbetet. Effekten har blivit en positiv utveckling av kvaliteten över hela landet och på i stort sett alla områden. Samtidigt ser vi fortsatta exempel på brister i den offentligt finansierade omsorgen och vården. Dessa brister finns hos såväl privata som offentliga vård- och omsorgsgivare.

Annons
X

Alla våra reformer har patientens väl i fokus. Min utgångspunkt är att all vård och omsorg som bedrivs med offentlig finansiering i Sverige systematiskt ska sträva mot högre kvalitet. Genom valfrihetsreformer har regeringen stärkt patienternas ställning och gett dem fler alternativ att välja mellan. Mångfald gynnar kvalitet, kreativitet och stimulerar till nya lösningar.

Samtidigt är det viktigt att medborgarna har god insyn – inte bara i vårdens och omsorgens kvalitet, utan också i ekonomin och de anställdas villkor. Jag vill höja nivån på öppenheten ytterligare. Jag har därför gett regeringens vårdvalssamordnare Roger Molin i uppdrag att ta kontakt med berörda parter för en dialog om en etisk plattform med de riktlinjer som alla vård- och omsorgsgivare som finansieras med offentliga medel bör följa. I min framtidsvision kan alla utförare – oavsett ägarstruktur och driftsform – jämföras öppet och transparent.

Offentlighetsprincipen är ett fundament i svensk skattefinansierad verksamhet; meddelarfriheten är en viktig del av vår demokratiska tradition. Plattformen kan innebära att man frivilligt ansluter sig till meddelarfriheten. Den skulle på så sätt gälla även privata vård- och omsorgsgivare med offentlig finansiering.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Kvaliteten i vården och omsorgen är det mest centrala och kvalitet och bemötandefrågor bör därför vara en mycket viktig del av den etiska plattformen. Mitt mål är full öppenhet kring kvaliteten i den vård som bedrivs med offentlig finansiering. Det ska finnas öppna redovisningar av hur väl olika vårdcentraler lyckas i behandlingen av patienter med exempelvis diabetes eller hjärtsvikt. Och alla ska kunna ta del av resultatet. Samma öppenhet ska gälla all vård som bedrivs vid sjukhus, exempelvis för olika operationer. Där kan det innebära öppenhet kring exempelvis förekomsten av vårdrelaterade infektioner eller patienternas upplevda förbättring efter ett ingrepp. Samma riktlinjer kring öppenheten ska gälla alla vårdgivare oavsett driftsform.

  Skattepengar ska hanteras varsamt. Därför ska ekonomin hos alla vård- och omsorgsgivare vara transparent. Ägarna bör därför följa särskilda riktlinjer. Kortsiktiga ägare som maximerar vinst på bekostnad av kvalitet och sysslar med avancerad skatteplanering i länder med begränsad insyn, ligger inte i skattebetalarnas intresse. Framtagandet av den etiska plattformen ska samordnas med den utredning som Finansdepartementet avser att inleda kring ägarförhållanden hos privata företag inom välfärden.

  Det är också viktigt att alla vårdgivare med offentlig finansiering bidrar till att utveckla vården genom att delta i forskning och utveckling, kompetensutveckling och utbildning av vårdens personal.

  Patienter och skattebetalare ska på ett enkelt sätt kunna jämföra och värdera kvaliteten hos olika utförare, privata och offentliga. Patienten ska veta att alla vårdgivare ingår i ett system med transparenta jämförelser av kvaliteten och där redovisningen av utförarnas ekonomi och de anställdas villkor kännetecknas av öppenhet. Detta oavsett om jag gör ett aktivt och informerat val eller bara går till den vårdgivare som ligger närmast bostaden.

  Med långsiktiga spelregler vill vi säkra att patienterna i hälso- och sjukvården och brukarna i äldreomsorgen får del av mångfaldens fördelar. Jag tror att en gemensam etisk plattform kan ge ett avgörande bidrag till sådana spelregler.

  GÖRAN HÄGGLUND (KD)

  socialminister

  Mer debatt om vinster i välfärden:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X

  Kortsiktiga ägare som maximerar vinst på bekostnad av kvalitet och sysslar med avancerad skatteplanering ligger inte i skattebetalarnas intresse, skriver Göran Hägglund.

  Foto: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X