Annons

”Vård – inte straff – bör vägleda drogpolitiken”

Det är dags för politikerna att släppa beröringsskräcken när det gäller narkotikafrågorna. Vi föreslår att regeringen tillsätter en permanent exekutiv narkotikakommission som bland annat bör följa den internationella utvecklingen med vård i stället för straff, skriver Christina Gynnå Oguz och Björn Fries.

Under strecket
Publicerad
Foto: Helena Landstedt/TT Bild 1 av 2

Björn Fries och Christina Gynnå Oguz.

Foto: Privat Bild 2 av 2
Foto: Helena Landstedt/TT Bild 1 av 1
Foto: Helena Landstedt/TT

Sent omsider har några försiktiga steg tagits in på det område som kallas harm reduction eller skademinskning när det gäller narkotikapolitiken. Trettio år efter att de första fallen av hiv upptäcktes finns det inte längre några hinder för landstingen att inrätta sprututbytesprogram. I dagsläget har nio av tjugo landsting infört sprututbyte. Allt fler får ta del av den nya botande behandlingen av hepatit C, och läkemedlet naloxon som häver överdoser av opioider (bland annat heroin och metadon) blev förra året mer tillgängligt för personer i riskzonen för överdos och kan nu fås i tre regioner.

Annons
Annons
Annons