Vårbudgeten är en katastrof för Sverige Nuder räknar med för hög BNP-tillväxt Meningslösa insatser för jobb

Under strecket
Publicerad
Annons

0 Vårbudgeten
Finansministern envisas med att ha en övertro på att vår tillväxttakt, cirka 3-3,5 procent, är den kraft som ska rädda Sverige från konkurs. Hans enda kreativa alternativ är höjda skatter! Pär Nuder saknar modet att tala i klartext med sina uppdragsgivare, vilket leder till att vi återigen riskerar vallöften som påskyndar Sveriges ras i välfärdsligan.
Vilka åtgärder krävs nu? Svaret har alla politiker klart för sig men ingen vågar säga sanningen, för makten är viktigare än resultatet. Glädjande är dock att nya krafter har skapats såsom Junilistan, Feministiska Initiativet, Sjukvårdspartiet och sist men inte minst Alliansen.
Dessa ”nygamla” krafter borde omgående kräva nyval med målet att organisera en samlingsregering med max 10 ministerposter fördelade efter valresultat och med en mångfald av kompetenser och kön.
Denna samlingsregering skall omgående prioritera de viktigaste åtgärderna som krävs för att vi skall vara medaljplats 2010.
Detta förslag bör någon modig kvinna ta tag i och
driva igenom så att gubbväldet får sig en rejäl smäll. Lämpliga kandidater enligt min mening är B-M Mattsson, GP, Lotta Gröning, Aftonbladet, Johanna Möllerström (m).
Hans E:son Eklund
Göteborg
Regeringen framhåller i sin vårbudget, att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) kommer att öka med 3,2 procent i år samt 2,7 procent år 2006. Samtidigt framgår av budgeten att sysselsättningsläget är mycket dystert.
Även om det inte är ett direkt samband mellan BNP-ökning och sysselsättning är det märkligt att den kraftiga ökningen av BNP de senaste åren inte lyft sysselsättningen.
Förklaringen kan ligga i att vårt sätt att beräkna BNP inte tar hänsyn till att fler och fler företag flyttar sin produktion och sina servicefunktioner utomlands. Produktionen samt alla de olika tjänster som utförs utomlands ökar ifrågavarande lands BNP men mellanskillnaden (vinsten) tas upp som en ökning av Sveriges BNP.
Av detta följer att regeringens BNP beräkning är cirka 1 procent för hög. Då är det inte så konstigt att
sysselsättningsläget är så dåligt. Sysselsättnings- ökningen sker ju till allt större del utomlands.
Tord Bergstedt
Bromma
Det är inte svårt att slås av människoöden när man ser tevebilderna på en glatt promenerande Pär Nuder med årets budget innehållande fler meningslösa skattedränerande arbetsmarknadsinsatser.
Samtidigt protesterar ett tjugotal anställda från Riksutställningar för att de har blivit offer för en politisk uppgörelse där deras arbeten och livs-öden med grova penseldrag ändrats över en natt!
Samma profiterande, okänsliga hanterande av människoöden som Lars Ohly, Göran Persson och Wanja Lundby-Wedin gärna kritiserar kapitalister för när de flyttar sina företag, samma grundsyn på människovärden uppvisar arbetsgivarna Persson, Ohly och Peter Eriksson när de cyniskt och utan empati flyttar flera tusen arbeten. Dubbelmoral!
Torbjörn Alm, Tyresö

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons