Varannan lärare tycker att eleverna blivit sämre

Över hälften av lärarna på högskolan tycker att unga studenter är sämre förberedda för studierna än för fem till tio år sedan. Bristerna är störst när det gäller förmågorna att analysera, skriva och läsa.

Under strecket
Publicerad
Annons

Lärare på grundnivå inom högskolan är missnöjda med studenternas förkunskaper. I en studie som Skolverket presenterade i går, har över 1 600 lärare bedömt studenternas förmågor. Mer än varannan högskolelärare tycker att studenter i åldrarna 19 till 21 år har blivit sämre.

Lärarna anser att studenterna inte når upp till kraven när det gäller alla utom en av de 22 bedömda färdigheterna. Det enda område där studenternas kunskaper bedöms vara större än högskolornas krav, är hälsa och kondition.
En förklaring är att fler pluggar på högskolan än tidigare. Det är inte längre en liten grupp med höga betyg som läser vidare.

Annons
Annons
Annons