Annons
X
Annons
X

Varannan ambulansstation missar mål

Många ambulansstationer har höjt sina mål för hur snabbt en ambulans ska nå fram till en akut sjuk person. Men bara hälften av dem klarar målen, visar en enkät som Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund låtit genomföra.

Av TT

Sju av tio stationer satte 2012 upp målet att efter ett akutlarm, prio 1, nå 85-95 procent av befolkningen inom 20 minuter, en något större andel än året före. Men hälften av dem klarade inte målet i fjol, jämfört med 40 procent under 2011.

Enligt studien, som Demoskop genomfört, skiljer sig stationernas mål för hur stor andel människor som ska få en ambulans inom 20 minuter kraftigt, från 65 till 95 procent.

Stockholm TT

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X