Våra skattepengar går till grov organiserad brottslighet

Skattepengar har gått till grov organiserad brottslighet trots att det har gällt uppdrag för kommuner och landsting. Detta måste tas på mycket större allvar. Beställaren måste ta anvar för vilka underentreprenörer som anlitas. Det skriver vänsterpartisten Gunilla Roxby Cromvall i Stockholms läns landsting.

Under strecket
Publicerad
Annons

Stockholms läns landsting står inför mycket omfattande investeringar. Totalt handlar det om över 60 miljarder kronor som ska investeras i trafik och sjukvård under de kommande fem åren. De flesta är överens om att pengarna ska användas med förnuft så att landstinget får mesta möjliga utbyte per satsad skattekrona. Än mer självklart är att skattepengar inte ska användas för att stödja kriminell verksamhet i form av svartarbete, drog- eller människohandel.

I dag saknas dock ett fungerande skydd mot svart arbetskraft inom landstingets verksamheter, vilket nyligen uppmärksammats av landstingsrevisorerna i en rapport. Bland annat framhåller revisorerna att landstingsägda SL måste prioritera åtgärder som innebär att företaget i högre grad förebygger och kontrollerar eventuell förekomst av svart arbetskraft. Den interna kontrollen måste därför stärkas.

Annons
Annons
Annons