Annons

”Våra medlemmar kör på den slitna rälsen”

Det är våra medlemmar som underhåller spåren. Och det är våra medlemmar som kör tågen på den slitna rälsen. Vi vill att de ska ha en säker arbetsmiljö, skriver Janne Rudén, Seko, i en slutreplik.

Publicerad
Foto: Tomas Oneborg

SLUTREPLIK | JÄRNVÄGSUNDERHÅLL

Seko förordar inte ett fullständigt monopol där Trafikverket ska utföra allt underhåll i egen regi.

I ett genmäle på SvD Debatt (15/9) anser Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier, att Sekos förslag om att ge Trafikverket resurser för att bedriva vissa delar av underhållet i egen regi inte är att föredra. I artikeln anser Sveriges Byggindustrier att allt underhåll fortsatt ska upphandlas i fri konkurrens.

**Resultatet av den **förda politiken ser vi i dag med ett underhåll som inte håller måttet. Att i detta läge, när tågtrafiken fungerar dåligt, förorda status quo är för oss på Seko anmärkningsvärt. Seko förordar inte ett fullständigt monopol där Trafikverket ska utföra allt underhåll i egen regi, utan vi anser att vissa delar lämpar sig bättre än andra att upphandla. Framför allt ska Trafikverket ha egna resurser för att utföra avhjälpande underhåll, men också i vissa delar förebyggande underhåll och reinvesteringar.

Annons

Dessutom anser vi att Trafikverket behöver skaffa sig koll på anläggningen genom att, bokstavligt talat, ha anställd personal som går i spåren och besiktigar samt utför åtgärder.

**För Seko handlar **frågan om att få ett underhåll som fungerar så bra och effektivt som möjligt. De pengar som ges till den svenska järnvägen måste leda till arbete i spår. I dag brister detta. Trafikverket måste ges förutsättningar för att beställa rätt åtgärder vid rätt tidpunkt och till rätt plats.

För oss är det även en arbetsmiljöfråga. Det är våra medlemmar som underhåller spåren. Och det är våra medlemmar som kör tågen på den slitna rälsen. Vi vill att de ska ha en säker arbetsmiljö där de inte riskerar urspårningar eller skador.

**Det är inte förvånande **att Sveriges Byggindustrier anser att vi ska bevara dagens avreglerade modell som den är. Det är trots allt företagen som tjänar pengar på att underhållet upphandlas.

Janne Rudén

förbundsordförande

Seko

Janne Rudén, förbundsordförande Seko
Janne Rudén, förbundsordförande Seko Foto: Urban Orzolek
Annons
Annons
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

Janne Rudén, förbundsordförande Seko

Foto: Urban Orzolek Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons