Annons

Våra länder hör hemma i Nato

Folkpartiet kommer i sitt valmanifest att föreslå att Sverige ansöker om medlemskap i Nato under den kommande mandatperioden. Jan Björklund skriver tillsammans med sin finländske kollega Carl Haglund om vikten av ett medlemskap.

Under strecket
Publicerad

Finland och Sverige anslöt sig till EU år 1995. Två länder som tror på demokrati, individuell frihet, tolerans, marknadsekonomi, rättsstat och socialt välfärdssamhälle, kort sagt vi tror på den liberala samhällsmodellen. Det är denna samhällsmodell med dess humanistiska värderingar som EU men även Nato byggt upp för att värna om att våra barn och barnbarn också ska få växa upp i frihet.

Slutsatsen av såväl andra världskriget som av det kalla kriget är att demokratierna måste hålla ihop. Demokratins väsen är att lösa konflikter genom dialog, inte med vapenmakt, men när demokratin hotas måste även demokratier kunna skydda sig, annars kommer auktoritära krafter att ta över.

Annons
Annons
Annons