Annons

Våra hjärnor är som moderna vapen

Foto: Illustration: Thomas Molén

Vilket inflytande har uppväxten på vår intelligens? Inte speciellt stor, visar forskningen, som istället pekar på hur gynnsamma gener tycks bidra till att individen själv förstärker sina förmågor.

Under strecket
Publicerad

Så var kommer då intelligens ifrån? Är det något man föds med eller något man lär sig? Lite grovt brukar man sammanfatta de här forskningsresultaten i att ungefär 50 % av variationen i intelligens förklaras av det genetiska arvet, när man jämför människor i västerländska samhällen. Resten kan då förklaras av miljön – hemmiljön, visst, men framför allt den sociala miljön.

Extra intressant blir det om man bryter isär resultaten och ser på dem i detalj. En grupp holländska forskare har gjort just det och sammanfattat forskning från 23 tvillingstudier, utförda på sammanlagt 7 852 personer.

Annons
Annons
Annons