Annons
X
Annons
X

Våra fri- och rättigheter ska inte begränsas

REPLIK | FÖRSLAGET OM ACTA MÅSTE UT PÅ REMISS

Jag blev besviken när jag läste några av de påståenden som Erik Josefsson, Karl Sigfrid, Erik Laakso och Erik Hultin framförde i sitt inlägg i fråga om det internationella handelsavtal mot varumärkesförfalskning, ACTA-avtalet, som EU just nu håller på att förhandla om (SvD Brännpunkt 22 februari).

ACTA handlar om att försöka lösa problemet med kriminella verksamheter i stor skala. Dessa utgör ofta ett hot mot människors hälsa och säkerhet.

Det handlar således inte om att begränsa våra samhälleliga fri- och rättigheter, eller trakassera konsumenter. Enligt EU- lagstiftningen från och med 2003 skall resenärer endast

Annons
X

kontrolleras om det rör sig om

förfalskade varor som ingår i
olaglig handel i stor skala.

Tullmyndigheterna har inte tid att leta efter några piratkopierade låtar på en mp3-spelare, laptop eller mobiltelefon, och dessutom finns det ingen rättslig grund för något sådant. ACTA-avtalet kommer inte att gå längre än den nuvarande EU-lagstiftningen i fråga om skydd av immateriella rättigheter. Våra grundläggande rättigheter och samhälleliga friheter kommer inte att rubbas. EU:s lagstiftning på det här området får inte strida mot nationell lagstiftning eller annan EU-lagstiftning på andra områden, till exempel skydd av personuppgifter.

Samma principer kommer också att gälla för internetregler som eventuellt kan komma att fastställas av de länder som nu håller på att förhandla fram ACTA-avtalet. Hittills har förhandlingarna inte alls berört den här frågan.

Slutligen påstås det att förhandlingarna äger rum i hemlighet. Detta är inte korrekt. Det måste i och för sig alltid finnas en viss diskretion i internationella förhandlingar, men i det här fallet har det aldrig funnits någon avsikt att dölja det faktum att förhandlingar äger rum, eller att hemlighålla själva syftet med ett avtal.

EU och en rad andra partner, bland annat USA, Japan och Kanada, tillkännagav sin avsikt att inleda ACTA-förhandlingarna den 23 oktober 2007. Detta skedde genom pressmeddelanden som fick stort genomslag.

Därefter har vi diskuterat ACTA vid en mängd tillfällen, till exempel i Europaparlamentet och på ett stort antal seminarier med många deltagare. Den 23 juni 2008 arrangerade kommissionen ett samrådsmöte i Bryssel, med mer än 100 deltagare, för att få in synpunkter från alla berörda parter – från näringslivet, men också från den breda allmänheten.

I USA, Australien,Kanada, Nya Zeeland och andra länder har liknande möten hållits. Synpunkter från det civila samhället är alltid välkomna, och fler samrådsmöten kommer att äga rum.

Peter Power

talesman i handelsfrågor

EU-kommissionen

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X