Våra dödas rätt till värdighet

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Tiden mellan dödsfall och gravsättning ligger i snitt på över en månad i Stockholm. Rikssnittet ligger på över tre veckor – att jämföra med två veckor för tio år sedan. Sådana snittider innebär också att tidpunkten för gravsättning allt oftare tangerar den gräns på högst två månader som begravningslagen föreskriver.

Det finns en mängd skäl till varför tiden från dödsfall till gravsättning är så lång i Sverige. På en del håll är det ont om tider i kapell, kyrkor och lokaler för minnesstund. Att begravningslagen, trots den skrivningen om att ”stoftet efter en avliden skall kremeras eller gravsättas snarast möjligt”, samtidigt medger en fördröjning på upp till två månader, är en bidragande faktor.

Annons
Annons
Annons