Vår vän Vernon

Under strecket
Publicerad
Annons

Aftonbladet utsåg ekonomipristagaren Vernon L Smith till Nobelfestens mest välklädda herre. Det är nog sant, även om Smith kanske inte riktigt ser ut som nationalekonomer förväntas. Men det var antagligen inte Smiths uppenbarelse som fick utbildningsminister Thomas Östros att blekna, utan Smiths middagstal.
Han hyllade de tio budorden, speciellt det som börjar med ”du skall icke stjäla”. Han varnade för att låta småaktig avundsjuka förstöra fundamenten för äganderätten. Möjligen var det ett inlägg i diskussionen om fastighetsskatten?
Smith hyllade David Hume, som har urskilt civilisationens tre fundamentala lagar; äganderätten, kontraktsfriheten och upprätthållandet av kontrakt. Han skålade för den liberale ekonomen och nobelpristagaren Friedrich Hayek, som visade att vi alla drar nytta av kunskap som är fördold för oss.
Den statsfinansierade televisionens kommentatorer tyckte att Smiths tal var politiskt. Man kan fråga sig om de skulle ha yttrat sig på liknande sätt om Dario Fo eller Günter Grass kläckt
ur sig någon floskel om marknader och alienation?
Nu fick gästerna höra att ”mänsklighetens största skapelse är marknaden”. Hur ont gör inte sådant tal i de vänsterintellektuellas öron.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons