Vår utbildning håller inte måttet

Studenter satsar ofta stort för att klara arbeten i näringslivet. Vi förväntar oss att utbildningen ska hålla högsta klass men det gör den inte i dag, skriver representanter för ekonomistudenterna vid Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet.

Under strecket
Publicerad

Anna Hansson, Erik Gustafsson och Emma Heikensten har gått tre år på universitet för att studera till ekonomer, men är kritiska till utbildningen.

Foto: PRIVAT

Det är kvantitet som ger mer pengar till universiteten, inte kvalitet, skriver tre studenter som efter tre års studier är kritiska till hur högskolan fungerar.

Foto: ERIK G SVENSSON/SCANPIX
Annons

När vi började våra ekonomistudier förväntade vi oss en utbildning som ställde höga krav på studenterna och som hade en tydlig koppling och förankring till näringsliv och förvaltning. Efter tre års studier menar vi att så inte varit fallet. De resurser som finns tillgäng- liga utnyttjas inte på ett tillfredsställande sätt – vare sig våra egna eller samhällets. Ett skäl är att anslagssystemet till universiteten premierar kvantitet, inte kvalitet.

Ekonomiska anslag för utbildning tilldelas i proportion till antalet studenter som antas samt antalet som genomgår och klarar utbildningen. Systemet ger incitament dels för att anta fler studenter än universiteten har kapacitet att hantera och dels för att lägga kraven i kurserna på en nivå som ökar antalet godkända studenter. Under de första åren av grundutbildningen fylls klassrummen med upp till 400 studenter åt gången. Det kan knappast vara ett sätt att bedriva utbildning av högsta klass. Många studenter skräms bort från en akademisk karriär och längtar i stället ut i arbetslivet, där deras arbetsinsatser uppmärksammas och de kan få testa sina gränser.

Annons
Annons
Annons