Var tredje grodart i fara

Över 120 arter av världens groddjur befaras ha utrotats sedan 1980. Och situationen för övriga groddjur är alarmerande: En tredjedel av alla Jordens arter bedöms vara utrotningshotade, enligt en ny rapport.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det senaste decenniet har iakttagelser om att groddjuren har minskat eller försvunnit rapporterats från jordens alla hörn. Men först nu finns det en samlad kunskap om situationen för groddjuren, det vill säga grodor, paddor och salamandrar. Tillståndet har undersökts för var och en av jordens 5 743 arter, av mer än 500 forskare i 60 olika länder.

Sammanställningen ger en bekymmersam bild:
• 1 856 arter, 32 procent, är utrotningshotade. Motsvarande siffra för fågelarter är 12 procent och 23 procent för däggdjur.
• Nio arter är konstaterat utrotade efter 1980, och ytterligare 113 arter har inte påträffats alls i fält under senare år.
• Bara en procent av groddjursarterna ökar i antal, 43 procent minskar.
• Enligt kategorierna på IUCN:s rödlista över hotade arter är 427 arter akut hotade, 761 är hotade och 668 betecknas som sårbara.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons