Annons
X
Annons
X

Var tredje bank- och försäkringsanställd hotad av kunder

Enligt en färsk undersökning som tidningen Finansliv har gjort känner sig var tredje anställd inom bank- och försäkringsbranschen hotad på jobbet. Och hoten har ökat de senaste fem åren. Få arbetsgivare visar sig dessutom sakna rutiner för att hantera problemen.

Undersökningen som SvD Näringsliv har tagit del av bygger på svar från tidningens läsare som har fått ge sin syn på hur de upplever hot och otrevligt bemötande från kunder. Mer än en tredjedel av de drygt 1000 personer som besvarat enkäten har på något vis känt sig hotad av en kund de senaste fem åren. Många har känt sig hotade vid flera tillfällen.

- Det som överraskar är att det är så många som en tredjedel av de som har svarat är rädda på jobbet. Bankrån och överfall finns det rutiner för men hot och otrevligheter har vissa av finansföretagen inte fått ordning på, säger Unn Edberg, chefredaktör på tidningen Finansliv. En del företag har byggt särskilda organisationer dit man kan vända sig för att hantera de riktigt jobbiga fallen av hot men enligt Unn Edberg finns det mycket kvar att göra.

– Folksam har till exempel börjat med att säga upp försäkringarna för de kunder som betett sig riktigt illa. Det tycker jag är bra, säger hon.

Annons
X

De anställda vittnar om kränkande språkbruk vid personligt möte, telefon- eller mejlkontakt med kund men även bombhot eller mordhot förekommer. En anställd skriver i en kommentar att ”Jag har uppsökts på Eniro och hitta.se och har fått telefonsamtal på privat mobil”.

- Det är tuffare att jobba på bank idag och kunder blir av olika skäl aggressiva och hotfulla. Det är en känsla vi har haft bland våra läsare en längre tid och vi ville ta reda på hur hotbilden egentligen ser ut och hur vanligt det är, säger Unn Edberg.

Bankerna och försäkringsbolagen kan enligt tidningen bekräfta bilden av att hot och otrevligt bemötande på arbetsplatsen har ökat. Samtidigt verkar bolagen sakna rutiner för att hantera problemen. 24 procent av de som svarat på enkäten upplever att det inte finns några särskilda rutiner alls för att hantera hotfulla situationer.

– Att så många som en fjärdedel upplever att arbetsgivaren inte har några rutiner för att hantera problemen är långt i från bra, säger Unn Edberg.

Vanliga orsaker till att aggressiva situationer uppstått, enligt Finanslivs undersökning, är att kunden i fråga inte får låna pengar, har svårt att legitimera sig eller tröttnat på köer. Inom försäkring är den största anledningen till att kunden blivit otrevlig att man inte fått sin ersättning.

Undersökningen publiceras i nästa veckas nummer av tidningen Finansliv, riktad till bland annat fackliga medlemmar inom bank- och finanssektorn.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X