X
Annons
X

Så har tyskarna lämnat sina spår i Sverige

"Det talas mycket om att tyskar etablerade sig i Sverige på medeltiden, men är det inte i själva verket så att många flyttade hit långt senare, till exempel på 1700-talet? Det måste dessutom ha varit ovanligt lätt då, eftersom Sverige hade territorier i norra Tyskland."

Läs mer om Harrisons historia
Oljemålning av Johan Jacob Döbelius från slutet av 1800-talet, efter ett original från 1707.
Oljemålning av Johan Jacob Döbelius från slutet av 1800-talet, efter ett original från 1707.

Frågeställaren har en poäng. Den tyska invandringen till Sverige var förvisso omfattande under medeltiden, men det fortsatte utan avbrott under påföljande sekler. Många av epokens svenska entreprenörer och intellektuella hade rötterna i Tyskland.

Oljemålning av Johan Jacob Döbelius från slutet av 1800-talet, efter ett original från 1707.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X