Annons
X
Annons
X

Vår tillit till varandra är en stor tillgång

Den svenska modellen har tjänat oss väl och är ett viktigt och bra fundament i Sverige. Samtidigt är dess styrka att vi förmår utveckla den. Det skriver Moderaternas chefsstrateg Per Schlingmann.

BRÄNNPUNKT | NATIONALDAGEN

Vi har stora utmaningar framför oss och vi ska ta tillvara våra styrkor för att möta dessa.
Per Schlingmann

I dag är det Sveriges nationaldag, den trettionde nationaldagen vi firar sedan den instiftades 1983. Det har hänt mycket sedan dess. 1983 var året då Hylands Hörna sändes för sista gången, Coca Cola light introducerades i Sverige och Carola kom trea i ESC med låten Främling. Sverige har utvecklats under dessa år och så även bilden av vårt land.

Det finns ett begrepp som kallas Sverigebilden och det handlar om hur Sverige uppfattas av andra utanför våra gränser, men också av oss själva. Bilden av Sverige är viktig för oss. En positiv, korrekt och stark Sverigebild är bra för investeringar, export och turism och för vårt nationella självförtroende.

Annons
X

Det intressanta är att vi nu ser hur en ny bild av Sverige växer fram, inte minst av Sverige som samhällsmodell. Delar av den är sådant som är känt som typiskt svenskt sedan länge, exempelvis jämställdhet, sammanhållning och öppenhet. Men det riktigt intressanta med Sverige (och i hög utsträckning övriga nordiska länder) är att vi visar på en väg där vi kombinerar stabila statsfinanser, sysselsättning, ekonomisk tillväxt med ambitioner inom välfärd och klimat – och att vi förmår ligga i topp i världen vad avser kreativitet och innovationsförmåga. Vi visar helt enkelt att det går att förena sammanhållning, relativt små inkomstskillnader med tillväxt och höga välfärdsambitioner.

I denna nya bild av Sverige finns det några delar som är tydliga.

Det finns i Sverige en strävan efter förbättring och vi är öppna för reformer. Vi blickar inte tillbaka och vill frysa historien, istället förmår vi blicka framåt med en hög tilltro till människors förmåga. Det vi kallar den svenska omställningsförmågan illustrerar detta. Den svenska modellen har tjänat oss väl och är ett viktigt och bra fundament i Sverige. Samtidigt är dess styrka att vi förmår utveckla den. När vi nu har utmaningar kring för höga trösklar till arbetsmarknaden för unga och människor med invandrarbakgrund så kraftsamlar vi för att möta dessa utmaningar.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  När man jämför Sverige med andra länder så kan vi konstatera att vi har en mycket hög tillit till varandra, men också till staten och institutioner. Vi har låg korruption och stor öppenhet och insyn. Detta gör samhället effektivt och bidrar till tillväxt och utveckling.

  Enligt internationella undersökningar är Sverige är det mest individualistiska landet i världen. Vi är i mindre utsträckning beroende av andra. Den utvecklade välfärdsstaten bidrar till självständighet och att människor kan fatta egna beslut. De senare årens reformer på arbetsmarknaden har gjort det mer lönsamt att arbeta, vilket ökar människors möjlighet att kunna påverka sin egen situation.

  Vi är tillsammans med de nordiska länderna unika i att vi lyckas kombinera relativt låga löneskillnader och hög kreativitet. Många har tidigare menat på att man behöver ha stor inkomstspridning i ett samhälle för att folk ska motiveras att skapa och söka framgång. Vi visar på en annan väg – det är inte trots tryggheten i vårt samhälle som vår kreativitet spirar, utan mycket tack vare den. Trygghet tillsammans med incitament och det faktum att vi i hög grad är ett icke-hierarkiskt land är viktiga förklaringar.

  I dag är det är alltså vår trettionde nationaldag. Hur ser Sverige ut när vi firar vår fyrtionde? Ambitionen måste vara att vi då har byggt vidare på det goda vi har, att vi har utvecklat vårt fundament och att trygghet, stabilitet och rätt incitment gör så att fler människor vågar mer. Vi har massor av passionerade och kreativa entreprenörer som lyfter fram företagens svenska ursprung som en självklar konkurrensfördel. Vi är fortsatt öppna och toleranta, och kombinerar en stark individualism med sammanhållning. Om tio år ska vi ha visat att vi genom fortsatta reformer har mött många av de utmaningar vi har i dag.

  Det här är en bild av det nya Sverige. Ett land i rörelse som ständigt utforskar och strävar efter mer. Ett land fyllt av kreativitet och innovationskraft, men som samtidigt värnar solidaritet och sammanhållning. Ett fritt och öppet land där vi litar på varandra och på vårt samhälle. Det är ett land som ger oss tryggheten att växa till självständiga individer, och där vi vägrar att välja mellan ekonomisk tillväxt och engagemang för klimatet och för varandra. Detta är vad vi ska sträva efter att värna och utveckla, och vad som bör bilda riktmärke för politiken framåt.

  Det här är vi, det här är Sverige. Och det är något att vara oerhört stolt över en dag som denna. Vi har stora utmaningar framför oss och vi ska ta tillvara våra styrkor för att möta dessa.

  PER SCHLINGMANN (M)

  chefsstrateg

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X