Annons

Var tid tolkar sjukfrånvaron på sitt sätt

Det passade vissa grupper att förklara orsakerna till den galopperande sjukfrånvaron under 00-talet med fusk. Snarare handlade det om att fler var sjukskrivna längre –för att rehabiliteringen monterats ned, enligt statsvetaren Björn Johnsons bok.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Historisk, idéhistorisk och samhällsvetenskaplig forskning har visat hur de senaste 200 årens framväxt av en aktiv socialpolitik och olika typer av välfärdslösningar har drivits av hur politiker och olika slags experter har formulerat och framhävt olika sociala problem. Detta i sin tur har hört ihop med en modern uppfattning om det sociala som en sfär för olika typer av åtgärder. Man kan till exempel se hur ”bostadsfrågan” och ”befolkningsfrågan” under mellankrigstiden inte bara kom att diskuteras i vida kretsar i Sverige, utan också gav upphov till en rad storskaliga program för bostadsbyggnad och familjepolitik. Reformerna har inkluderat tvivelaktiga inslag som tvångssteriliseringar, miljonprogramsbyggen och rivningar av stadskärnor, men har också bidragit till mycket av det som människor i dagens Sverige räknar som självklara fundament för ett gott liv.

Formuleringen av olika sociala ”frågor” är beroende av en offentlig debatt där olika uppfattningar stöts mot varandra. De olika parternas möjligheter till tolkningsföreträde i denna debatt är sällan jämlika. Eller som författarna till den funktionalistiska programskriften Acceptera, ett inlägg i den då aktuella bostadsfrågan, konstaterade redan 1931: ”Det är inte sanningen av en idé, som ger den makt, utan dess anpassningsbarhet till andra intressen, huvudsakligen klassintressen.”

Annons
Annons
Annons