X
Annons
X
Krönika

Dick Harrison: Var Sverige på väg in i Krimkriget?

Läs mer om Harrisons historia

I förra veckan fick jag en fråga om huruvida Sverige var på väg att dras in i Krimkriget på 1850-talet. Stämmer det att Oscar I:s svensk-norska monarki skulle ha förklarat krig mot Ryssland om inte freden kommit emellan? Jag har besvarat frågan i bloggen för något år sedan, men eftersom det kan vara svårt för nytillkomna läsare att lokalisera svaret publicerar jag det en gång till.

**Det råder inget **tvivel om att Oscar I uppfattade Krimkriget som en gyllene möjlighet att kapa de förödmjukande band till grannen i öster som hans far etablerat ("1812 års politik"), och möjligheten till ett lyckosamt revanschkrig var större än någonsin tidigare. Alltså inleddes förhandlingar 1855 som resulterade i den så kallade novembertraktaten mellan Sverige-Norge, Storbritannien och Frankrike. Västmakterna försökte sluta en allians med Sverige-Norge redan 1854, men Oscar I ställde som krav att även Österrike förpliktade sig att delta i kriget, något som inte var aktuellt. Alltså kom nya anbud 1855. Storbritannien och Frankrike garanterade Sveriges och Norges integritet gentemot Ryssland och lovade särskilt att inskrida mot eventuella ryska försök till expansion i Finnmarken. Förslaget accepterades, vilket ledde till undertecknandet av traktaten i Stockholm i november. Oscar I och hans regering lovade å sin sida att inte avstå någon del av Sverige och Norge till Ryssland, och västmakterna lovade att bistå skandinaverna med stridskrafter för att kunna motsätta sig eventuella ryska krav.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X