Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Kommentar

Patricia Hedelius: Var styrningen av HQ Bank verkligen exemplarisk?

HQ-rättegångarna

I HQ-rättegången har turen kommit till Stefan Dahlbo att lägga fram sin syn på misstankarna mot honom. Det är en noggrann och precis genomgång över hur väl banken skötts – faktiskt så bra så att styrningen av HQ Bank där Dahlbo var ordförande kallas exemplarisk av ombudet Per Samuelson under förmiddagen.

[object Object]
Stefan Dahlbo, tidigare ordförande i HQ Bank. Foto: Lars Pehrson

En stor del av eftermiddagen ägnas åt att berätta om hur lite Dahlbo hade med optionshandeln att göra, faktiskt inget alls. Mejl läses upp innantill. Det är mejl som bland annat skickats från personen som gjort alla optionsaffärerna som innebar att HQ tog stora risker, för stora risker sett till hur mycket kapital som fanns i hela HQ-koncernen.

Optionshandlaren, som även var chef för tradingen, skickar mejl till riskchefen. Han vill ha mer pengar att handla för, trots att styrelsen i HQ Bank där han arbetar bestämt att det får vara nog. Optionshandlarens portfölj ska avvecklas – inte bli större. Det finns det styrelsebeslut på som alla i HQ Banks styrelse står bakom, inklusive ordförande Stefan Dahlbo. Men det är som om optionsportföljen lever sitt eget liv och i stället för att krympa växer den.

**Av tradingchefens mejl **framgår att han har svårt att hålla sig inom riktlinjerna han fått från riskavdelningen och som ytterst bestämts av styrelsen. Närmare 50 gånger totalt överskrider han det ursprungliga mandat han fått beviljat. Det vet vi eftersom han har rapporterat sina ökningar till riskavdelningen. Riskavdelningen har i sin tur sammanställt egenhandeln, inklusive tradingchefens handel, och rapporterat den till HQ Banks styrelse.

Annons
X

Tradingchefen har olika förklaringar till varför han behöver öka sitt handelsomfång, variationerna är påfallande många men resultatet alltid detsamma. Han får alltid större mandat. Det framgår av rapporten till styrelsen.

Det som slår en är att hade det gällt en 13-åring som inte kom i tid till skolan hade läraren ringt hem till ansvariga föräldrarna efter två sena ankomster. När det gäller tradingchefen så låter hans arbetsgivare honom hållas, styrelsen reagerar inte på den handfull överträdelser som tradingchefen gör sig skyldig till varje månad.

Styrelsen gör ingen uppföljning om varför tradingchefen har så svårt att följa styrelsens riktlinjer, om man ska tro styrelseprotokollen. I stället väljer styrelsen en till synes oortodox väg för att hantera tradingchefens olydnad.

När denne vill ha mer pengar att handla för så får han det. Det tillåtna maxbeloppet för hur mycket tradingen tilläts förlora på en dag höjdes ibland till ett tre gånger så stort belopp, motsvarande 150 miljoner kronor.

Men inte ens det hjälpte eftersom även det beloppet överskreds av tradingchefen, med styrelsens goda minne. En styrelse där Stefan Dahlbo var ordförande. Stefan Dahlbo var även ledamot i HQ-koncernens styrelse, en koncern som enligt Finansinspektionen inte följt kapitaltäckningskraven eftersom man hade tagit för stor risk.

Rättegången om vem eller vilka som har ansvaret för HQ-kraschen har bara börjat. Teoretiskt är aktiebolagslagen tydlig om hur ansvarsfördelningen ser ut, frågan är vad som sedan kan anses vara brottsligt.

Det är åklagarens sak att bevisa grovt bokföringsbrott och grovt svindleri. Det är med andra ord egentligen inte de åtalades jobb att bevisa sin oskuld. Att advokaten Per Samuelson beskriver styrningen av HQ Bank som exemplarisk är därmed egentligen helt onödigt. Men frågan som dröjer sig kvar efter dagen är hur en icke exemplarisk styrning av en bank ser ut i Per Samuelsons värld.

Annons
Annons
X

Stefan Dahlbo, tidigare ordförande i HQ Bank.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X