Annons

”Var ska vi mötas när butikerna försvinner?”

Igenbommad butik i Töre i Kalix kommun.
Igenbommad butik i Töre i Kalix kommun. Foto: Helena Landstedt/TT

Beslutsfattare bör inse betydelsen av butikers vara eller inte vara för samhällets utveckling innan det är för sent, skriver Karin M Ekström, professor i företagsekonomi, och Håkan Jönsson, docent i etnologi.

Under strecket
Publicerad

Karin M Ekström och Håkan Jönsson.

Foto: Pressbilder

Vad vore livet utan möten? Möten ökar förståelsen, vidgar perspektiven, ger inspiration och idéer. Men var äger mötena rum i dagens samhälle? Digitalt förstås, men var finns de reella mötena? I ett historiskt perspektiv har möten på marknaden, i lanthandeln och butiken spelat en viktig roll. Där har handlare, anställda och kunder mötts och getts möjlighet att utbyta erfarenheter, förmedla nyheter, information och kunskap. Butiken har också haft en viktig social funktion vilket inte ska underskattas i ett samhälle som präglas av både ensamhushåll och ensamhet. Butiken är mötesplats för många ensamma i vardagen och inte minst under storhelger som jul och midsommar. En ökad digitalisering kommer att leda till en butiksdöd som vi bara sett början på, men nog inte förstått omfattningen av. Beslutsfattare bör inse betydelsen av butikers vara eller inte vara för samhällets utveckling innan det är för sent.

Digitaliseringen leder till en omfattande omstrukturering av handelsbranschen som påverkar sociala möten såväl som viktiga samhällsfunktioner. Under de senaste decennierna har många viktiga mötesplatser försvunnit eller minskat i omfattning, till exempel möten i folkrörelsens regi, möten i kyrkan och genom torghandel. Dessutom har servicefunktioner som postkontor, skola och vårdcentral lags ner i många mindre samhällen. Den mötesplats som återstår är butiken. I mindre samhällen är den lokala butiken inte bara butik, utan även postkontor och apotek, och inte sällan kafé, bilsläpsuthyrare och annat som tidigare var uppdelat mellan olika affärsidkare. Stängda butiker kan i mindre samhällen innebära att mötesplatser uteblir och även påverka samhällsfunktioner som kommunikationer, post, vårdcentral och skola negativt.

Annons
Annons
Annons