Vår sårbarhet är stor

Det har varit en besvärlig tid för Västsverige. Översvämningar har stängt Västkustbanan, och med den alla tåg mellan Göteborg och Malmö. Tunnlar har ställts under vatten. Broar och vägar har spolats bort. I Falkenberg har vatten tryckts upp ur gatubrunnar i centrum och på flera håll har avloppen, och därmed toaletterna, varit oanvändbara.

Under strecket
SvD
Publicerad

Försvarsminister Mikael Odenberg på besök i översvämningsdrabbade Mölndal. Foto: Björn Larsson Rosval/Scanpix

Annons

SMHI utfärdade en varning av den allvarligaste graden för extrema flöden i Ätran. I Värmland står sjön Glafsfjorden två meter över sin normala nvå, och hotar återigen Arvikas centrum.
Nu verkar det värsta vara över, men det är viktigt att inte låta problemen falla i glömska. Det finns en tendens att andas ut och lägga frågan åt sidan när det tillfälliga hotet är över, för att bli lika överraskad några år senare när vattnet återigen börjar fylla källare och spola bort vägar.

Situationen i Västsverige har givit ny aktualitet till det delbetänkande om översvämningshot som Klimat- och sårbarhetsutredningen för en dryg månad sedan publicerade. Den fick mest uppmärksamhet
för det kreativa förslaget att bygga en tunnel från Vänern till havet, men tog ett bredare grepp om vårt samhälles sårbarhet för översvämningar. Inte minst i Mälardalen.

Annons
Annons
Annons