X
Annons
X

Anders Mathlein: Vår relation till djur är både kär och galen

I Franz Kafkas "Förvandlingen" vaknar Gregor Samsa en morgon och finner sig vara förvandlad till en jättelik insekt. Det är skrämmande, men det vore på sin plats med ett förtydligande: han har en insekts kropp, men han tänker och försöker agera som en människa.

Det är en betydande skillnad. Vi är ensamma i våra medvetanden, vi kan aldrig se tillvaron genom en annan människas ögon, men vår isolering kan lindras genom att kommunicera och förmedla känslor och intryck. I förhållande till andra arter är vi emellertid helt utestängda. Vi kan inte föreställa oss hur det är att vara en blåval, en ko, en grävling eller en koltrast. Vi kan möjligen föreställa oss att vara en människa i en av dessa skepnader, vilket förmodligen inte säger något om hur djuret i fråga uppfattar tillvaron. Vi lever i olika världar. Hundens värld rymmer ett för oss ofattbart doftspektrum, för att inte tala om fladdermusens varseblivning genom ekopejling med ultraljud.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X