Vår politik är självgod Olycka att inte veta sin skatt Budgeten styr över alltihop Bush en olycka och en cowboy

Under strecket
Publicerad
Annons

Svensk officiell utrikespolitik kan endast vara solidarisk fullt ut om vi kan vara det i förhållande till länder där vi är överlägsna. Överlägsna materiellt, demokratiskt och intellektuellt. Svensk solidaritet gäller inte länder som är demokratiskt utvecklade, som har det lika bra eller bättre än vi har det själva och som har en utbildnings- och allmänkulturell nivå som ligger på samma eller högre än vår egen.
Den svenska självgodheten har genom ett antal decennier präglat svensk utrikespolitik.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons