Var och när byggdes Sveriges allra första kyrka?

Arkeologiska utgrävningar 2006 av en tidmedeltida kyrkogrund i Varnhem ovanför Varnhems Klosterkyrka.
Arkeologiska utgrävningar 2006 av en tidmedeltida kyrkogrund i Varnhem ovanför Varnhems Klosterkyrka. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

”Fanns det en sådan redan i Ansgars Birka?” Jag antar att frågeställaren inte syftar på äldsta ännu existerande kyrka. I så fall hamnar vi i det då danska Dalby, vars kyrka går tillbaka till 1060-talet. Men var fanns den allra första, i dag försvunna eller raserade, kyrkan?

Publicerad
Annons

Enligt skriftliga källor skall det faktiskt ha varit i Mälardalen omkring 830, som en direkt följd av Ansgars första missionsresa. Rimbert, som skrev Ansgars biografi, anger att Birkas styresman Hergeir byggde en kyrka på sin egendom omkring 830. Var denna kyrka låg är dock okänt. Den kan mycket väl ha legat på en annan mälarö än Björkö, eller på uppländska eller södermanländska fastlandet.

Även om smärre kapell, som Hergeirs, sannolikt restes av missionärer på 800-talet har inga vikingatida husrester i Mälardalen blivit identifierade som lämningar av kyrkobyggnader. Vad vi vet är att stavkyrkor, små träbyggnader som kännetecknades av konstruktioner med upprättstående timmer, restes i stora delar av det nykristna Skandinavien på 900- och 1000-talen. I ett senare skede, ofta redan på 1000- och 1100-talen, revs de allra flesta stavkyrkorna och ersattes av andra byggnader.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons